Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με εταιρεία παροχής χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων τροφίμων με τη διαδικασία συλλογής προσφορών.

Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με εταιρεία παροχής χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων τροφίμων με τη διαδικασία συλλογής προσφορών. 

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΨΦ9ΟΡΡ3-ΨΙ9  μπορείτε να την δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
File
Download this file (5754.16.10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf)5754.16.10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου των αιματολογικών αναλυτών του Γ.Ν.Θήρας

Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσίας εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου των αιματολογικών αναλυτών του Γ.Ν.Θήρας.


Την πρόσκληση με ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΩΠΔΙΟΡΡ3-ΑΦΤ μπορείτε να την δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας εξωτερικού και εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του τμήματος αιμοδοσίας.

Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσίας εξωτερικού και εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του τμήματος αιμοδοσίας του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Θήρας.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: 61ΓΑΟΡΡ3-ΡΞ9 μπορείτε να την δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια στολών εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

H A.E.M.Y. A.E. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια στολών εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας.


Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: ΨΩΣΤΟΡΡ3-1Ξ8 και μπορείτε να την δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια εργαλείων του Ορθοπεδικού τμήματος του Γ.Ν.Θήρας.

H A.E.M.Y. A.E. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια εργαλείων του Ορθοπεδικού τμήματος του Γ.Ν.Θήρας.


Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: ΨΙ8ΕΟΡΡ3-ΓΙΕ και μπορείτε να την δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.