ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Γεωργίνης Γεώργιος, Ορθοπεδικός
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Αθανασιάδης Σταύρος, Οικονομολόγος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ Πανοτόπουλος Χαράλαμπος, Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός
ΜΕΛΗ Παγκαλίδης Κύρος, Αρχιτέκτονας
  Παπαντωνόπουλος Μιχαήλ, Ψυχολόγος
   Λιακόσταυρος Ιωάννης