ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεωργίνης Γεώργιος, Ορθοπεδικός
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αθανασίου Γεωργία, Φαρμακοποιός
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ Πανοτόπουλος Χαράλαμπος, Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Αθανασιάδης Σταύρος
 ΜΕΛΗ Παγκαλίδης Κύρος, Αρχιτέκτονας
  Παπαντωνόπουλος Μιχαήλ, Ψυχολόγος