ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ του Αβραάμ, Φαρμακοποιός
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. ΚΟΥΡΤΣΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη, Νομικός-Οικονομολόγος 
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Ματθαίου, απόστρατος Αντιναύαρχος Λ.Σ, Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ηλία, Οικονομολόγος 
ΜΕΛΗ ΦΩΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός
  ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου, Φυσικοθεραπευτής 
  ΣΠΥΡΑΝΤΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Μιχαήλ, Δικηγόρος