ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ  - Πτυχιούχος Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου,  ΜSc, στην Οργάνωση και Διοίκηση Νοσοκομείων της Ιατρικής Σχολής Αθηνών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, MSc. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας 
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ.  ΚΟΥΡΤΣΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- Νομικός
ΜΕΛΗ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ- Παιδίατρος, MSc. Δημόσιας Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
  ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Πτυχιούχος Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου- Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης
  ΣΠΥΡΑΝΤΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - Νομικός