ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Δυναμικότητα 18 κλίνες)

Ο Παθολογικός τομέας απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα :

 • Παθολογικό
 • Πνευμονολογικό
 • Νευρολογικό
 • Ενδοκρινολογικό
 • Δερματολογικό
 • Ρευματολογικό
 • Γαστρεντερολογικό
 • Παιδιατρικό
 • Καρδιολογικό
 • Μονάδα εμφραγμάτων (Δυναμικότητας 5 κλινών)
 • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Δυναμικότητας 5 κλινών)
 • Ψυχιατρικό

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Δυναμικότητα 14 κλίνες)

Ο Χειρουργικός τομέας απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα :

 • Χειρουργικό
 • Αναισθησιολογικό
 • Οδοντιατρικό
 • Ορθοπεδικό
 • Ουρολογικό
 • Γυναικολογικό
 • Οφθαλμολογικό
 • Ωτορινολαρυγγολογικό