ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ « Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επαναπλήρωση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας 30 φιαλών οξυγόνου δέκα λίτρων , 40 φιαλών οξυγόνου τριών λίτρων και 30 φιαλών οξυγόνου πέντε λίτρων με σκοπό την κάλυψη των ετήσιων ανα

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επαναπλήρωση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας 30 φιαλών οξυγόνου δέκα λίτρων , 40 φιαλών οξυγόνου τριών λίτρων και 30 φιαλών οξυγόνου πέντε λίτρων με σκοπό την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Γ.Ν Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δέκα χιλιάδων λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών (θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης) του Γ.Ν. θήρας»

ΠΕΕ_προμήθειας_πετρελαίου_θέρμανσης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας στο πλαίσιο του άρθρου 64 παρ. 4 του Ν. 4368/2016

Επισυνάψεις
File
Download this file (ΩΒΠ2ΟΡΡ3-Μ3Χ.pdf)ΩΒΠ2ΟΡΡ3-Μ3Χ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΩΝ -3- ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΩΝ -3- ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  ΚΑΤΟΧΩΝ  Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ »

Επισυνάψεις
File
Download this file (91Θ2ΟΡΡ3-Χ0Γ.pdf)91Θ2ΟΡΡ3-Χ0Γ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας στο πλαίσιο του άρθρου 64 παρ. 4 του Ν. 4368/2016

Επισυνάψεις
File
Download this file (ΩΝΜΩΟΡΡ3-ΘΦΒ.pdf)ΩΝΜΩΟΡΡ3-ΘΦΒ.pdf