Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια συσκευών ορού (απλές και με μικροστάγονες) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια συσκευών ορού (απλές και με μικροστάγονες) για  την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.21»

 

5338. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5343 ΜΕ ΑΔΑ ΨΖ86ΟΡΡ3-6ΨΟ.pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια συσκευών ορού (απλές και με μικροστάγονες) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.21».docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά ενός οικίσκου τύπου ISOBOX για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά ενός οικίσκου τύπου ISOBOX για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

 

 

61ΜΡΟΡΡ3-9Θ4-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-

 

«Πρόσκληση συλλογής προσφορών για σύναψη σύμβασης με εταιρία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δύο λεβητών θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες και ενός Heatmaster του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

Αρ.Πρωτ:5239/28.09.2021

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για σύναψη σύμβασης με εταιρία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δύο λεβητών θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες και ενός Heatmaster του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας ».

ΣΧΕΤ:

α. Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει του Ν. 4782/2021 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ.5161/22.09.2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας . Προϋπολογισθείσα δαπάνη: τρείς χιλιάδες διακόσια ευρώ ( 3.200 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ Χαμηλότερη Τιμή 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στο fax: 2286035459 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 13:00 μ.μ.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αντικατάσταση δύο συμπιεστών για τα ψυκτικά μηχανήματα Interclima 1 και 2 του Γ.Ν. Θήρας τύπου SY300A4CBI BRASE

ΑΔΑ: 6ΖΤΩΟΡΡ3-ΦΛΩ

Αρ.Πρωτ. : 5238/28.9.21

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αντικατάσταση δύο συμπιεστών για τα ψυκτικά μηχανήματα Interclima 1 και 2 του Γ.Ν. Θήρας τύπου SY300A4CBI BRASE»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 5188/24.09.2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δεκατέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο ευρώ (14.562,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

28 Σεπτεμβρίου 2021

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

6 Οκτωβρίου 2021

Τετάρτη

13:00 μ.μ.

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά ψυγείου συντήρησης για τις ανάγκες του τμήματος Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά ψυγείου συντήρησης για τις ανάγκες του τμήματος Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

 

5124. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5150 ΜΕ ΑΔΑ ΩΝΠΥΟΡΡ3-ΥΧΚ.pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά ψυγείου συντήρησης για τις ανάγκες του τμήματος Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του ΓΝ. Θήρας