Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια οκτώ (8) ζευγών υποδημάτων εργασίας για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια οκτώ (8) ζευγών υποδημάτων εργασίας για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας»

 

2018. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2230 ΜΕ ΑΔΑ ΨΟΞ5ΟΡΡ3-31Φ.pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια οκτώ (8) ζευγών υποδημάτων εργασίας για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας».docx

Πρόσκληση για προμήθεια αντιδραστηρίων και θρεπτικών υλικών καλλιεργειών του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας

                                                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων και θρεπτικών υλικών καλλιεργειών του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας για κάλυψη αναγκών έως 31.12.21

 

 

2929. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2216 ΜΕ ΑΔΑ ΨΣΑΣΟΡΡ3-ΙΕΜ.pdf

 

Πρόσκληση για προμήθεια αντιδραστηρίων και θρεπτικών υλικών καλλιεργειών του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για αναγκαίες επεμβάσεις επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Θήρα;ς.

                                                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για αναγκαίες επεμβάσεις επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Θήρας»

 

 

2109. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2215 ΜΕ ΑΔΑ 6ΡΜΛΟΡΡ3-Ε65.pdf

Πρόσκληση για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για αναγκαίες επεμβάσεις επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Θήρα;ς..docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος

                                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος

 

 

Πρόσκληση για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος.docx

2110. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2190 ΜΕ ΑΔΑ ΨΦΟ4ΟΡΡ3-7ΦΖ (1).pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την εύρεση μεταφορικής εταιρείας προκειμένου να μεταφερθούν είδη που βρίσκονται στην αποθήκη του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας σε δύο containers που έχουν τοποθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου

                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την εύρεση μεταφορικής εταιρείας προκειμένου να μεταφερθούν είδη που βρίσκονται στην αποθήκη του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας σε δύο containers που έχουν τοποθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου

 

1988. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2130 ΜΕ ΑΔΑ 9054ΟΡΡ3-ΑΛ1.pdf

 

Πρόσκληση για εύρεση μεταφορικής εταιρείας προκειμένου να μεταφερθούν είδη από την αποθήκη του Γ.Ν. Θήρας σε δύο containers.docx