Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού – υλικών για την αναβάθμιση των σταθμών εργασίας (Η/Υ) του Γ.Ν. Θήρας

                         ΑΔΑ: 9ΩΦΕΟΡΡ3-ΤΚΟ

         Αρ.Πρωτ.: 6584/ 24.11.2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού – υλικών για την αναβάθμιση των σταθμών εργασίας (Η/Υ) του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  6228/19.11.2020 εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής του  του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Εννέα χιλιάδες διακόσια  ευρώ   (9.200,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

6228 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΑΔΑ: 9ΩΦΕΟΡΡ3-ΤΚΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά Βαμβακοφόρων εντός σωληναρίου με υλικό μεταφοράς Stuart του ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του Γ.Ν. Θήρας» ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κε

                        ΑΔΑ: ΨΥΣΖΟΡΡ3-ΦΘ6

         Αρ.Πρωτ.: 6556

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών   για αγορά    Βαμβακοφόρων  εντός σωληναρίου  με υλικό μεταφοράς Stuart  του ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ.6500/18.11.2020 εισήγηση του κυτταρολογικού τμήματος  του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τριακόσια δέκα    ( 310,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

Νοεμβρίου 2020

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στο fax: 2286035459

30 Νοεμβρίου 2020

Δευτέρα

13:00 μ.μ.

 

ΑΔΑ: ΨΥΣΖΟΡΡ3-ΦΘ6

6500 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για δύο μήνες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για δύο μήνες»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 6376/12.11.2020 εισήγηση της Διευθύντριας της Ν.Υ.  του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Είκοσι χιλιάδες ευρώ   (20.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

20 Νοεμβρίου 2020

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (WORD).

65ΔΘΟΡΡ3-178

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά φιαλίδιων συλλογής ThinPrep®, για Test-Pap με διάλυμα 20ml, Αμερικής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

                        ΑΔΑ:  9ΛΡΩΟΡΡ3-ΜΨΨ

         Αρ.Πρωτ.: 6521/19-11-2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά φιαλίδιων συλλογής ThinPrep®, για Test-Pap με διάλυμα 20ml, Αμερικής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 6475/17.11.2020 εισήγηση της Κυτταρολόγου  του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Εφτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ   (744,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

19 Νοεμβρίου 2020

 

6574 word

9ΛΡΩΟΡΡ3-ΜΨΨ

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά κυτταροφυγόκεντρου και αναλωσίμων και χημικών κυτταροφυγόκεντρου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά κυτταροφυγόκεντρου και αναλωσίμων και χημικών κυτταροφυγόκεντρου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

 

 

 

6415. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6480 ΜΕ ΑΔΑ ΩΑΙΖΟΡΡ3-1ΗΚ (1).pdf

 

Πρόσκλησης.docx