Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού του αντλιοστασίου λυμάτων του Γ.Ν. Θήρας για χρονικό διάστημα 01/10/2020 - 31/12/2020

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού του αντλιοστασίου λυμάτων του Γ.Ν. Θήρας για χρονικό διάστημα 01/10/2020 - 31/12/2020 »

 

 

4859 . ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ.docx

4859. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5212 ΜΕ ΑΔΑ Ψ546ΟΡΡ3-Ψ66 (1).pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά αναλωσίμων (καλυπτρίδες, βαμβακοφόρι στυλεοί) κυτταρολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά αναλωσίμων (καλυπτρίδες, βαμβακοφόρι στυλεοί) κυτταρολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος»

 

5033. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5183 ΜΕ ΑΔΑ 6ΚΕΛΟΡΡ3-ΩΓΚ (1).pdf

 

5033. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5183 ΜΕ ΑΔΑ 6ΚΕΛΟΡΡ3-ΩΓΚ.DOCX

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά ενός (1) χειριστή μήτρας για το γυναικολογικό τμήμα του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά ενός (1) χειριστή μήτρας για το γυναικολογικό τμήμα του Γ.Ν. Θήρας»

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά ενός (1) χειριστή μήτρας για το γυναικολογικό τμήμα του Γ.Ν. Θήρας.docx

 

5029. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5182 ΜΕ ΑΔΑ ΩΨΣΙΟΡΡ3-ΧΘΥ (1).pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Υποδιευθυντή Οικονομικού του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Υποδιευθυντή Οικονομικού του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 100L διαλύματος υποχλωριώδες νατρίου (NaCLO) σε συσκευασία 4x25L περιεκτικότητας 11%-14%, για το χώρο της χημικής απολύμανσης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 100L διαλύματος  υποχλωριώδες νατρίου (NaCLO) σε συσκευασία 4x25L περιεκτικότητας 11%-14%, για το χώρο της χημικής απολύμανσης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας »

 

4690 . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100L ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ .docx

4690 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4801 ΜΕ ΑΔΑ 964ΤΟΡΡ3-1ΗΓ .pdf