«Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια χρωστικών - διαλυμάτων και σύστημα φιαλιδίων αιμοκαλλιεργειών για το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια χρωστικών - διαλυμάτων και σύστημα φιαλιδίων αιμοκαλλιεργειών για το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας»
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την πραγματοποίηση εργασιών εγκατάστασης επτά νέων κλιματιστικών μονάδων.


Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την πραγματοποίηση εργασιών εγκατάστασης επτά νέων κλιματιστικών μονάδων και την αποξήλωση των υφισταμένων στο κτίριο του πρώην Κέντρου Υγείας.Θήρας.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο αδειών AutoCAD.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια δύο αδειών AutoCAD πρόσφατης έκδοσης (2017-2019) για τo Γ.Ν.Θήρας»
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 15 ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια 15 ηλεκτρονικών υπολογιστών με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα WINDOWS 10 PRO και MS OFFICE PRO για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας. 


Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (22.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Για πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια μηχανημάτων κήπου.


Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για προσφορών για την προμήθεια μηχανημάτων κήπου και συγκεκριμένα μιας φρέζας κήπου, ενός ψαλιδιού μπορντούρας και ενός θαμνοκοπτικού-χορτοκοπτικού για το Γ.Ν.Θήρας »
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


Για πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αρχείο που επισυνάπτεται.