Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά ψυγείου συντήρησης για τις ανάγκες του τμήματος Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά ψυγείου συντήρησης για τις ανάγκες του τμήματος Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

 

5124. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5150 ΜΕ ΑΔΑ ΩΝΠΥΟΡΡ3-ΥΧΚ.pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά ψυγείου συντήρησης για τις ανάγκες του τμήματος Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του ΓΝ. Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων του Γ.Ν. Θήρας για 12 μήνες

ΑΔΑ: 9Γ46ΟΡΡ3-ΟΕ5

Αρ.Πρωτ.: 5134/20.9.21

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων του Γ.Ν. Θήρας για 12 μήνες»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει του Ν. 4782/2021 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

         β. Την με Αρ. Πρωτ.5118/20.09.2021 εισήγηση του Διοικητικού Διευθυντή  του Γ.Ν. Θήρας

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τριάντα δύο χιλιάδες εφτακόσια τριάντα έξι ευρώ ( 32.736 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

20 Σεπτεμβρίου 2021


ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στο fax: 2286035459

27 Σεπτεμβρίου 2021

Δευτέρα

13:00 μ.μ.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (φιαλίδια συλλογής αίματος κλπ) για τις ανάγκες του εργαστηρίου Ι. Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.21

ΑΔΑ: ΑΔΑ 9ΙΑΤΟΡΡ3-ΑΧΔ

Αρ.Πρωτ.: 4990/13.9.21

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (φιαλίδια συλλογής αίματος κλπ) για τις ανάγκες του εργαστηρίου Ι. Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.21»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει του Ν. 4782/2021 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

         β. Την με Αρ. Πρωτ.4966/10.09.2021 εισήγηση του Εργαστηρίου Ι.Βιοπαθολογίας  του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια πεντακόσια ευρώ ( 1.500 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

13 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά αντιδραστηρίων Τροπονίνης και D-Dimer με σύνοδο εξοπλισμό για τις ανάγκες του εργαστηρίου Ι. Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά αντιδραστηρίων Τροπονίνης και D-Dimer με σύνοδο εξοπλισμό για τις ανάγκες του εργαστηρίου Ι. Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Θήρας»

 

 

 

4934. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4989 ΜΕ ΑΔΑ ΨΣΛΣΟΡΡ3-ΒΗΓ.pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά αντιδραστηρίων Τροπονίνης και D-Dimer με σύνοδο εξοπλισμό για τις ανάγκες του εργαστηρίου Ι. Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Θήρας.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά τεσσάρων μεταγωγέων δικτύου (Switch) για το τμήμα πληροφορικής του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά τεσσάρων μεταγωγέων δικτύου (Switch)  για το τμήμα πληροφορικής του Γ.Ν. Θήρας»

 

4888. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4988 ΜΕ ΑΔΑ 6ΗΞΠΟΡΡ3-ΝΗ5.pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά τεσσάρων μεταγωγέων δικτύου Switch για το τμήμα πληροφορικής του Γ.Ν. Θήρας.docx