Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων (4) διαδερμικών αισθητήρων.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων (4) διαδερμικών αισθητήρων πολλαπλών χρήσεων της θερμοκοιτίδας NINGBO TI – 2000 του οίκου DAVID, Κίνα, για το Γ.Ν.Θήρας.


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (66ΣΡΟΡΡ3-ΗΞΥ.pdf)66ΣΡΟΡΡ3-ΗΞΥ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων τροπονίνης υψηλής ευαισθησίας και D-DIMER.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων τροπονίνης υψηλής ευαισθησίας και D-DIMER με συνοδό εξοπλισμό για το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας. 


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (ΨΜ1ΖΟΡΡ3-Χ6Κ.pdf)ΨΜ1ΖΟΡΡ3-Χ6Κ.pdf

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) εξεταστικών κρεβατιών

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) εξεταστικών κρεβατιών για το Γ.Ν.Θήρας.


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (ΨΞΣ6ΟΡΡ3-ΝΒΝ.pdf)ΨΞΣ6ΟΡΡ3-ΝΒΝ.pdf

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών λυχνίων

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών λυχνίων για τους χειρουργικούς προβολείς του Γ.Ν.Θήρας

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (ΩΜΠ7ΟΡΡ3-ΤΧΚ.pdf)ΩΜΠ7ΟΡΡ3-ΤΧΚ.pdf

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια SWAB TESTS

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια SWAB TESTS για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θήρας για ένα έτος.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (6Δ7ΙΟΡΡ3-Χ29.pdf)6Δ7ΙΟΡΡ3-Χ29.pdf