Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά δύο τροχήλατων αναλογικών πιεσόμετρων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά δύο τροχήλατων αναλογικών πιεσόμετρων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΑΔΑ: ΩΓΛ7ΟΡΡ3-ΓΧΓ

 

 

Αρ.Πρωτ.: 1696/19.3.21

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων για αναλυτή αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του ΤΕΠ του Γ.Ν.Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων για αναλυτή αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του ΤΕΠ του Γ.Ν.Θήρας

 

ΑΔΑ: 6ΑΙΞΟΡΡ3-6Ν03

Αρ.Πρωτ.: 1695/19.3.21

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων ορολογικών αντιδράσεων του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας για κάλυψη αναγκών 12 μηνών

ΑΔΑ: ΨΧΜ3ΟΡΡ3-66Ζ

Αρ.Πρωτ.: 1691/19.3.21

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων ορολογικών αντιδράσεων του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας για κάλυψη αναγκών 12 μηνών»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια ταινιών μέτρησης βιοχημικών παραμέτρων ούρων με συνοδό εξοπλισμό ημιαυτόματο αναλυτή μέτρησης βιοχημικών παραμέτρων ούρων για τις ανάγκες του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας για 12 μήνες

ΑΔΑ: 6Β6ΕΟΡΡ3-ΒΑΗ

Αρ.Πρωτ.: 1690/19.3.21

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια ταινιών μέτρησης βιοχημικών παραμέτρων ούρων με συνοδό εξοπλισμό ημιαυτόματο αναλυτή μέτρησης βιοχημικών παραμέτρων ούρων για τις ανάγκες του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας για 12 μήνες»

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά διαθερμίας υπερήχων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά διαθερμίας υπερήχων

 

1207. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1568 ΜΕ ΑΔΑ 9ΔΒΨΟΡΡ3-4ΥΓ (1).pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά διαθερμίας υπερήχων (γεννήτρια) και εργαλείων υπερήχων, για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στο Γ.Ν.Θήρας.doc