ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού κάλυψης αναγκών δυο μηνών του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού κάλυψης αναγκών δυο μηνών του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δίσκων αντιβιοτικών για ένα έτος για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δίσκων αντιβιοτικών για ένα έτος για το  Γενικό  Νοσοκομείο  Θήρας  με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εργασιών εγκατάστασης μίας κλιματιστικής μονάδας στο χώρο του Νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εργασιών εγκατάστασης μίας κλιματιστικής μονάδας στο χώρο του Νεκροτομείου  του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας  με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης μετά υλικών στη κεντρική έξοδο του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  τις εργασίες ασφαλτόστρωσης μετά υλικών στη κεντρική έξοδο του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας   με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»