Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τόνερ – μελανιών και τεσσάρων πολυμηχανημάτων   για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΑΔΑ: Ρ74ΦΟΡΡ3-Ε2Ι

Αρ.Πρωτ.: 1857/21.03.2022

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τόνερ – μελανιών και τεσσάρων πολυμηχανημάτων   για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 1747/16.03.2022 εισήγηση του τμήματος Πληροφορικής του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Είκοσι χιλιάδες ευρώ ( 20.000 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α 24%

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

21 Μαρτίου 2022

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

29 Μαρτίου 2022

Τρίτη

13:00 μ.μ.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο αδειών AutoCad πρόσφατης έκδοσης (2019-2022) για το Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο αδειών AutoCad πρόσφατης έκδοσης (2019-2022)  για το Γ.Ν. Θήρας»

 

1526. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1708 ΜΕ ΑΔΑ 93ΖΠΟΡΡ3-ΓΧΝ.pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο αδειών AutoCad πρόσφατης έκδοσης (2019-2022) για το Γ.Ν. Θήρας.docx

 

 

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων μεταγωγέων δικτύου (switch) για το Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων μεταγωγέων δικτύου (switch)  για το Γ.Ν. Θήρας»

 

1506. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1710 ΜΕ ΑΔΑ 9ΓΤΙΟΡΡ3-6ΑΛ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων μεταγωγέων δικτύου (switch) για το Γ.Ν. Θήρας.docx

 

 

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομου συστήματος ελέγχου πρόσβασης στην κεντρική θύρα της μονάδας νοσηλείας του πρώτου ορόφου του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομου συστήματος ελέγχου πρόσβασης στην κεντρική θύρα της μονάδας νοσηλείας του πρώτου ορόφου του Γ.Ν. Θήρας»

 

1307. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1709 ΜΕ ΑΔΑ 6ΦΩΖΟΡΡ3-Η45.pdf

 

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ελέγχου πρόσβασης στην κεντρική θύρα της μονάδας νοσηλείας του 1ου ορόφου του Γ.Ν.Θ.docx

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχου ανοιγόμενου εξωτερικού κουφώματος για το Γ.Ν. Θήρας

 ΑΔΑ: ΨΧΨΝΟΡΡ3-ΕΛ6

 Αρ.Πρωτ.: 1631/11.03.22

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχου ανοιγόμενου εξωτερικού κουφώματος για το Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 1346/01.03.2022 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια επτακόσια ευρώ ( 1.700 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

11 Μαρτίου 2022

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

18 Μαρτίου 2022

Παρασκευή

13:00 μ.μ.