Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού – υλικών για την αναβάθμιση των σταθμών εργασίας (Η/Υ) του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού – υλικών για την αναβάθμιση των σταθμών εργασίας (Η/Υ) του Γ.Ν. Θήρας

 

6228. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6295 υλικών για την αναβάθμιση των σταθμών εργασίας.pdf

Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού υλικών για την αναβάθμιση των σταθμών εργασίας του Γ.Ν. Θήρας.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη συνεργασία με εργαστήριο παροχής χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων τροφίμων για 12 μήνες

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη συνεργασία με εργαστήριο παροχής χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων τροφίμων για 12 μήνες

 

Πρόσκληση για συνεργασία με εργαστήριο.docx

6210. ΑΑΥ 6294 ΜΕ ΑΔΑ ΩΑΖΝΟΡΡ3-ΠΙΒ (1).pdf

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ   Α.Π.Υ.   ΜΕ ΤΗΝ    Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.    ΓΙΑ ΤΟ   Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ »

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΥ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 (PDF)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΥ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 (DOCX)

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τριών (3) σετ τραχειοστομίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τριών (3) σετ τραχειοστομίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

 

5893. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5939 ΜΕ ΑΔΑ Ω3Ο0ΟΡΡ3-Φ0Ε (1).pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τριών (3) σετ τραχειοστομίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υλικών για τις μάσκες Novastar TS NIV DRAEGER του Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υλικών για τις μάσκες Novastar TS NIV DRAEGER του Γ.Ν. Θήρας

 

5892. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5938 ΜΕ ΑΔΑ 9ΝΔΧΟΡΡ3-6Χ6 (1).pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υλικών για τις μάσκες Novastar TS NIV DRAEGER του Γ.Ν. Θήρας.docx