Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις έκτακτες ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδών  καθαριότητας για τις έκτακτες ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

 

4398. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4421 ΜΕ ΑΔΑ Ψ0ΡΓΟΡΡ3-3Σ6

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις έκτακτες ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 300lt. (συσκευασίας 12Χ25lt. ή παρεμφερή συσκευασία) διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (NaCLO) περιεκτικότητας 11%-14% για τον χώρο της χημικής απολύμανσης του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 300lt. (συσκευασίας 12Χ25lt. ή παρεμφερή συσκευασία) διαλύματος   υποχλωριώδους νατρίου (NaCLO) περιεκτικότητας  11%-14% για τον χώρο  της χημικής απολύμανσης του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

 

4328. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4422 ΜΕ ΑΔΑ Ψ3ΧΟΟΡΡ3-ΠΜΣ.pdf

Πρόσκληση για την προμήθεια 300lt. υποχλωριώδους νατρίου περιεκτικότητας 11%-14% για τον χώρο της χημικής απολύμανσης του Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια κλινοστρωμνών για τις έκτακτες ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια κλινοστρωμνών για τις έκτακτες ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

 

4243. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4268 ΜΕ ΑΔΑ ΩΑ2ΡΟΡΡ3-ΘΝΖ

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια κλινοστρωμνών για τις έκτακτες ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

Παράταση πρόσκλησης συλλογής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος εγγραφής ιατρικών εικόνων σε cd/dvd για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση πρόσκλησης συλλογής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος εγγραφής ιατρικών εικόνων σε cd/dvd για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

 

4103. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4230 ΜΕ ΑΔΑ 98ΒΨΟΡΡ3-Ω6Ο

 

Παράταση πρόσκλησης για προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος εγγραφής ιατρικών εικόνων σε cd dvd για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

Παράταση πρόσκλησης συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για τρεις μήνες

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση πρόσκλησης συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για τρεις μήνες»

 

4102. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4230 ΜΕ ΑΔΑ ΨΨΟ7ΟΡΡ3-ΠΤΛ

 

Παράταση πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για τρεις μήνες