ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά ανταλλακτικών για επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού με τη διαδικασία συλλογής προσφορών έως 31/12/2019 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά ανταλλακτικών για επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού με τη διαδικασία συλλογής προσφορών έως 31/12/2019 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, σε εξωτερική υπηρεσία προστασίας και πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.), για το χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, σε εξωτερική υπηρεσία προστασίας και πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.), για το χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών,  μέσω της διαδικασίας της συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντιδραστήρια και θρεπτικά υλικά καλλιεργειών του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου για ένα έτος του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντιδραστήρια και θρεπτικά υλικά καλλιεργειών του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου για ένα έτος του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά δέκα (10) ρυθμιστών πίεσης για φιάλες οξυγόνου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά δέκα (10) ρυθμιστών πίεσης για φιάλες οξυγόνου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη δικτυακή και τηλεφωνική διασύνδεση του κεντρικού κτιρίου του Γ.Ν.Θήρας με τον οικίσκο της κεντρικής πύλης οχημάτων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη δικτυακή και τηλεφωνική διασύνδεση του κεντρικού κτιρίου του Γ.Ν.Θήρας με τον οικίσκο της κεντρικής πύλης οχημάτων»