Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός (1) σύγχρονου μηχανήματος Τεχνητού Νεφρού αιμοκάθαρσης αιμοδιήθησης, αιμοδιήθησης και on line μεθόδων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΑΔΑ: 6Λ98ΟΡΡ3-ΤΩΜ

Αρ.Πρωτ.: 1584/10.03.2284/10.03.22

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός (1) σύγχρονου μηχανήματος Τεχνητού Νεφρού αιμοκάθαρσης αιμοδιήθησης, αιμοδιήθησης και on line μεθόδων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 1205/24.02.2022 εισήγηση του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δεκαέξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (16.750 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

10 Μαρτίου 2022

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

 18 Μαρτίου 2022

Παρασκευή

13:00 μ.μ.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ετήσια σύμβαση συντήρησης του συστήματος Ψηφιοποίησης CR 975 και του εκτυπωτή φιλμ ακτινογραφιών DV 5850 του Γ.Ν. Θήρας

 ΑΔΑ: ΨΧΩΨΟΡΡ3-9ΔΞ

 Αρ.Πρωτ.: 1583/10.03.2283/10.03.22

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ετήσια σύμβαση συντήρησης του συστήματος Ψηφιοποίησης CR 975 και του εκτυπωτή φιλμ ακτινογραφιών DV 5850 του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 1200/24.02.2022 εισήγηση του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δέκα χιλιάδες πεντακόσια εννιά ευρώ (10.509 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

10 Μαρτίου 2022

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Θήρας και της έκδοσης  υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη

ΑΔΑ: ΨΚΨ6ΟΡΡ3-1ΔΑ

Αρ.Πρωτ.: 1580/10.03.22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Θήρας και της έκδοσης  υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 1139/22.02.2022 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Εννιά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ ( 9.920 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

10 Μαρτίου 2022

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

4 Απριλίου 2022

Δευτέρα

13:00 μ.μ.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού ιματισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος

ΑΔΑ: ΨΨΨ6ΟΡΡ3-ΜΟΥ

Αρ.Πρωτ.: 1582/10.03.22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού ιματισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 1185/23.02.22 εισήγηση του Τμήματος Επιστασίας του Γ.Ν. Θήρας.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δύο χιλιάδες εκατό ευρώ   (2.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

10 Μαρτίου 2022

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια φίλτρων υπερκάθαρου νερού για μηχανήματα Νikisso για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια φίλτρων υπερκάθαρου νερού για μηχανήματα Νikisso για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.22»

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια φίλτρων υπερκάθαρου νερού για μηχανήματα Νikisso για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.22.docx

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια φίλτρων υπερκάθαρου νερού για μηχανήματα Νikisso για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.22.pdf