Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο οικιακών πλυντηρίων ρούχων για τις ανάγκες του πρώην Κέντρου Υγείας Θήρας

H A.E.M.Y. A.E προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια δύο οικιακών πλυντηρίων ρούχων για τις ανάγκες του πρώην Κέντρου Υγείας Θήρας» Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Οχτακόσια ευρώ (800,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (plintr.pdf)plintr.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων των μηχανημάτων εγγραφής-εκτύπωσης ιατρικών απεικονίσεων του Ακτινολογικού τμήματος του Γ.Ν.Θήρας.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων των μηχανημάτων εγγραφής-εκτύπωσης ιατρικών απεικονίσεων του Ακτινολογικού τμήματος του Γ.Ν.Θήρας με προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ (2.430,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αρχείο που επισυνάπτεται.

 

Επισυνάψεις
Download this file (ΑΚΤ - 6ΣΤΧΟΡΡ3-0ΧΡ.pdf)ΑΚΤ - 6ΣΤΧΟΡΡ3-0ΧΡ.pdf

Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια μηχανημάτων για το φυσικοθεραπευτήριο του Γ.Ν.Θήρας

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. επαναπροσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια μηχανημάτων για το φυσικοθεραπευτήριο του Γ.Ν.Θήρας με προϋπολογισθείσα δαπάνη: Πέντε χιλιάδες εφτακόσια σαράντα δύο ευρώ (5.742,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (ΦΘ 6ΦΧ7ΟΡΡ3-ΟΛΒ.pdf)ΦΘ 6ΦΧ7ΟΡΡ3-ΟΛΒ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πρώτων υλών μαγειρείου για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πρώτων υλών μαγειρείου για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συλλογή προσφορών για την προμήθεια πρώτων υλών μαγειρείου για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι εννιά χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (9.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (Ω1ΚΔΟΡΡ3-Η2Κ.pdf)Ω1ΚΔΟΡΡ3-Η2Κ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ταχυσυνδέσμων.

Η ΑΕΜΥ ΑΕ προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια ταχυσυνδέσμων Ο2 AFNOR σε λήψη ENV 737-6 και ENV 737-6 σε λήψη ARNOR, για τα φορητά μηχανήματα του Γ.Ν.Θήρας που χρειάζονται παροχή οξυγόνου.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.