ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά συσκευής θέρμανσης αίματος-υγρών για τις ανάγκες του ΤΕΠ του Γ.Ν Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά συσκευής θέρμανσης αίματος-υγρών για τις ανάγκες του ΤΕΠ του Γ.Ν Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά πέντε (5) χειρουργικών σκαμπό για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά πέντε (5) χειρουργικών σκαμπό  για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδικών απολυμαντικών για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας έως την 31.12.19»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδικών απολυμαντικών για τις ανάγκες του  Γ.Ν.Θήρας έως την 31.12.19»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πέντε χιλιάδων λίτρων πετρελαίου κίνησης για την απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Γ.Ν Θήρας, με τη διαδικασία συλλογής προσφορών »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πέντε χιλιάδων λίτρων πετρελαίου κίνησης για την απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Γ.Ν Θήρας , με τη διαδικασία συλλογής προσφορών »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού για εργαζόμενους σε χειρουργείο με χρήση C-ARM, με τη διαδικασία συλλογής προσφορών. »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού για εργαζόμενους σε χειρουργείο με χρήση C-ARM , με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»