Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδών ιματισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδών ιματισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας.

 

1095. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1162 ΜΕ ΑΔΑ 6ΖΛΚΟΡΡ3-ΕΦΘ (1).pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδών ιματισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας.docx

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για πλάκα γείωσης χειρουργικής διαθερμίας μιας χρήσης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για πλάκα γείωσης χειρουργικής διαθερμίας μιας χρήσης

 

 

1035.ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2021.pdf

1035.ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2021.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για συνεργασία με εταιρεία για παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης αμοιβών εφημεριών των ιατρών του Γ.Ν. Θήρας

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση συλλογής προσφορών  για συνεργασία με εταιρεία για παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης αμοιβών εφημεριών των ιατρών  του Γ.Ν. Θήρας

 

 

971 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ Ψ970ΟΡΡ3-Φ90.pdf

971. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ .docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια δισκίων αντιβιοτικών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για δώδεκα μήνες

ΑΔΑ: Ψ05ΚΟΡΡ3-ΖΕ6

Αρ.Πρωτ.: 954/12.02.21

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια δισκίων αντιβιοτικών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για δώδεκα μήνες

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με εταιρεία για τη συντήρηση των συστημάτων ενεργητικής πυροπροσταστίας του Γ.Ν. Θήρας για δύο έτη

 

 

779. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 853 ΜΕ ΑΔΑ ΩΣΣΥΟΡΡ3-ΝΣΘ (1).pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με εταιρεία για τη συντήρηση των συστημάτων ενεργητικής πυροπροσταστίας του Γ.Ν. Θήρας για δύο έτη.docx