Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά ψυγείου οικιακής χρήσης για τις ανάγκες του Μαιευτικού Γυναικολογικού τμήματος του Γ.Ν. Θήρας

ΑΔΑ: Ψ1ΓΟΟΡΡ3-ΖΗΥ

Αρ.Πρωτ.: 3886/ 13.7.213886/ 13.7.21

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά ψυγείου οικιακής χρήσης για τις ανάγκες του Μαιευτικού Γυναικολογικού τμήματος του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ.3626/09.07.2021 εισήγηση της Προϊσταμένης Β΄ Νοσηλευτικού Τομέα του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Εκατό ν ογδόντα ευρώ (180 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

13 Ιουλίου 2021

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

16 Ιουλίου 2021

Παρασκευή

13:00 μ.μ.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πέντε ρυθμιστών στροφών (INVERTER) για τους ηλεκτροκινητήρες ανεμιστήρων των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, τεσσάρων ηλεκτρικών ενεργοποιητών σφαιρικής βάνας για τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες και δέκα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πέντε ρυθμιστών στροφών (INVERTER) για τους ηλεκτροκινητήρες ανεμιστήρων των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, τεσσάρων ηλεκτρικών ενεργοποιητών σφαιρικής βάνας για τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες και δέκα θερμοστάτες AERMEK WMT10 για FANCOIL  οροφής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3832. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3894 ΜΕ ΑΔΑ ΨΣΞ6ΟΡΡ3-ΖΛΕ.pdf

Πρόσκληση για την προμήθεια 5 ρυθμιστών στροφών, 4 ηλεκτρικών ενεργοποιητών και 10 θερμοστατών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων μοριακής ανίχνευσης RNA του ιού SARS-Cov-2 με συνοδό εξοπλισμό σύστημα μοριακής διάγνωσης pcr για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΑΔΑ: 674ΟΟΡΡ3-ΡΙΥ

Αρ.Πρωτ.: 3818/9.7.213818/9.7.21

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων μοριακής ανίχνευσης RNA του ιού SARS-Cov-2 με συνοδό εξοπλισμό σύστημα μοριακής  διάγνωσης pcr για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ.3802/08.07.2021 εισήγηση του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (6.500 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

9 Ιουλίου 2021

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

13 Ιουλίου 2021

Τρίτη

13:00 μ.μ.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων ταυτοποίησης και ελέγχου ευαισθησίας μικροοργανισμών με συνοδό εξοπλισμό ημιαυτόματο σύστημα για το Βιοπαθολογικό εργαστήριο του Γ.Ν. Θήρας

ΑΔΑ: 604ΧΟΡΡ3-Π6Χ

Αρ.Πρωτ. : 3791/8.7.21

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων ταυτοποίησης και ελέγχου ευαισθησίας μικροοργανισμών με συνοδό εξοπλισμό ημιαυτόματο σύστημα για το Βιοπαθολογικό εργαστήριο του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 3782/07.07.21 εισήγηση του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου  του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : Δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ   ( 10.500,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α .

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

8 Ιουλίου 2021

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

12 Ιουλίου 2021

Δευτέρα

13:00 μ.μ.

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια (WIFI) CISCO AP AIRONET 1832 για το Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια (WIFI) CISCO AP AIRONET 1832 για το Γ.Ν. Θήρας»

 

3750. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3790 ΜΕ ΑΔΑ Ψ8Θ4ΟΡΡ3-ΞΝΣ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια (WIFI) CISCO AP AIRONET 1832 για το Γ.Ν. Θήρας.docx