ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ετήσια προμήθεια ακτινολογικών φιλμ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ετήσια προμήθεια ακτινολογικών φιλμ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ετήσια προμήθεια ακτινολογικών φιλμ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων ( 4 ) 10πολικών καλωδίων ΗΚΓ του Οίκου SCHILLER AT-102 του Γ.Ν. Θήρας»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων ( 4 ) 10πολικών καλωδίων ΗΚΓ του Οίκου SCHILLER AT-102 του Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων ( 4 ) 10πολικών καλωδίων ΗΚΓ του Οίκου SCHILLER AT-102 του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επαναπλήρωση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας δύο φιαλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 50L και δύο φιαλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 20L κατά τη διάρκεια του έτους για τη συσκευή πνε

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επαναπλήρωση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας δύο φιαλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 50L και δύο φιαλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 20L κατά τη διάρκεια του έτους για τη συσκευή πνευμοπεριτοναίου του λαπαροσκοπικού πύργου του Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επαναπλήρωση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας δύο φιαλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 50L και δύο φιαλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 20L κατά τη διάρκεια του έτους για τη συσκευή πνευμοπεριτοναίου του λαπαροσκοπικού πύργου του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΥΟ -2- ΙΑΤΡΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΥΟ -2- ΙΑΤΡΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ »

ΑΔΑ : 6ΧΖ4ΟΡΡ3-Δ1Γ

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A7%CE%964%CE%9F%CE%A1%CE%A13-%CE%941%CE%93

 

Επισυνάψεις
File
Download this file (6ΧΖ4ΟΡΡ3-Δ1Γ.pdf)6ΧΖ4ΟΡΡ3-Δ1Γ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ « Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επαναπλήρωση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας 30 φιαλών οξυγόνου δέκα λίτρων , 40 φιαλών οξυγόνου τριών λίτρων και 30 φιαλών οξυγόνου πέντε λίτρων με σκοπό την κάλυψη των ετήσιων ανα

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επαναπλήρωση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας 30 φιαλών οξυγόνου δέκα λίτρων , 40 φιαλών οξυγόνου τριών λίτρων και 30 φιαλών οξυγόνου πέντε λίτρων με σκοπό την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Γ.Ν Θήρας