Πρόσκληση ασφάλισης εταιρικού οχήματος NISSAN VAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 8706 για ένα εξάμηνο

Πρόσκληση ασφάλισης εταιρικού οχήματος NISSAN VAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 8706 για ένα εξάμηνο

 

5374. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5495 ΜΕ ΑΔΑ ΩΔΨΜΟΡΡ3-51Ε (1).pdf

Πρόσκληση ασφάλισης εταιρικού οχήματος ΚΗΗ 8706 για ένα εξάμηνο.docx

Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη συμβάσης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δυο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες και ενός heatmaster του Γ.Ν. Θήρας

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη συμβάσης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δυο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες και ενός heatmaster του Γ.Ν. Θήρας»

2819. 3η ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ HEATMASTER .docx

2819. 3η ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5414 ΜΕ ΑΔΑ 6ΝΠΣΟΡΡ3-ΦΛ2 (1).pdf

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ   Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ »

Ω1Ν4ΟΡΡ3-ΣΨ4

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας για περίοδο τεσσάρων μηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας για περίοδο τεσσάρων μηνών»

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τη Μ.Τ.Ν του Γ.Ν. Θήρας για περίοδο τεσσάρων μηνών.docx

5252. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5323 ΜΕ ΑΔΑ 6Δ8ΨΟΡΡ3-40Κ (1).pdf

Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού του αντλιοστασίου λυμάτων του Γ.Ν. Θήρας για χρονικό διάστημα 01/10/2020 - 31/12/2020

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού του αντλιοστασίου λυμάτων του Γ.Ν. Θήρας για χρονικό διάστημα 01/10/2020 - 31/12/2020 »

 

 

4859 . ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ.docx

4859. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5212 ΜΕ ΑΔΑ Ψ546ΟΡΡ3-Ψ66 (1).pdf