ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά τριών ψυγείων συντήρησης για το Βιοπαθολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Θήρας»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά τριών ψυγείων συντήρησης για το Βιοπαθολογικό Τμήμα

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά τριών ψυγείων συντήρησης για το Βιοπαθολογικό Τμήμα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών (3) ντουλαπών χειρουργείου με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών (3) ντουλαπών χειρουργείου με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών (3) ντουλαπών χειρουργείου με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ« Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια επίπλων για το Γ.Ν. Θήρας»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια επίπλων για το Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια επίπλων για το Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμου εξοπλισμού του αναπνευστήρα HAMILTON – C1 και RAPHAEL -XTC ,του κατασκευαστικού οίκου HAMILTON MEDICAL με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμου εξοπλισμού του αναπνευστήρα HAMILTON – C1 και RAPHAEL -XTC ,του κατασκευαστικού οίκου HAMILTON MEDICAL με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαπαροσκοπικού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαπαροσκοπικού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών