ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ « Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού κάλυψης αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για δύο μήνες»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού κάλυψης αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για δύο μήνες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας μπαταρίας για τον ηλεκτρονικό ίσχαιμό AET Electronic Tourniquet, model AET.01.01 με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας μπαταρίας για τον ηλεκτρονικό ίσχαιμό AET Electronic Tourniquet, model AET.01.01 με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

Επισυνάψεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά πέντε (5) χειρουργικών σκαμπό για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά πέντε (5) χειρουργικών σκαμπό  για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά πέντε (5) χειρουργικών σκαμπό

Επισυνάψεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδικών απολυμαντικών για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας έως την 31.12.19»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδικών απολυμαντικών για τις ανάγκες του  Γ.Ν.Θήρας έως την 31.12.19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ « Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια χειρουργικού αναλώσιμου υλικού για το Γ.Ν. Θήρας και για διάστημα 6 μηνών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ « Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια χειρουργικού αναλώσιμου υλικού για το Γ.Ν. Θήρας και για διάστημα 6 μηνών»