Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το φυσικοθεραπευτήριο του Γ.Ν. Θήρας για το 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το φυσικοθεραπευτήριο του Γ.Ν. Θήρας για το 2020»

 

3794 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3988 ΜΕ ΑΔΑ 6ΥΕΔΟΡΡ3-0ΨΗ (1).pdf

3794. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ .docx

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά παιδιατρικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά παιδιατρικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας »

 

 

3800 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3987 ΜΕ ΑΔΑ ΩΨ8ΒΟΡΡ3-4ΚΘ (1).pdf

 

3800. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ .docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά μίας (1) συσκευής εγγραφής DVD, για τον λαπαροσκοπικό πύργο του Γ.Ν.Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά μίας (1) συσκευής εγγραφής DVD, για τον λαπαροσκοπικό πύργο του Γ.Ν.Θήρας

 

 

3914. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΥΡΓΟ .docx

 

3914. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΥΡΓΟ .pdf

«Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων (4) συσκευών ασύρματων σημείων πρόσβασης ( WIFI ) CISCO AP AIRONET 1832 του Γ.Ν. Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων (4) συσκευών ασύρματων σημείων πρόσβασης ( WIFI ) CISCO AP AIRONET 1832 του Γ.Ν. Θήρας»

 

  3259 . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ WIFI CISCO AP AIRONET.docx

3259 . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ WIFI CISCO AP AIRONET.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε εξωτερική εταιρεία προστασίας και πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για ένα έτος για το Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε εξωτερική εταιρεία προστασίας και πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για ένα έτος για το Γ.Ν. Θήρας»

 

3412 . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.docx

 

3412 . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.pdf