Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (οξύμετρα, χρονόμετρα, λαρυγγοσκόπια) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών.

Τη πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού τροχού για κοπή γύψου.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού τροχού για κοπή γύψου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας.

Τη πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δέκα (10) στηθοσκοπίων και πέντε (5) πιεσόμετρων.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια δέκα (10) στηθοσκοπίων και πέντε (5) πιεσόμετρων για το Γ.Ν.Θήρας.

Τη πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια έξι (6) φορητών φιαλών οξυγόνου.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια έξι (6) φορητών φιαλών οξυγόνου 3LT για το Γ.Ν.Θήρας.

Τη πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια μιας (1) σανίδας μεταφοράς

Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια μιας (1) σανίδας μεταφοράς και ενός (1) φορείου bed to bed για το Γ.Ν.Θήρας.


Για πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (7369ΟΡΡ3-ΒΔΔ.pdf)7369ΟΡΡ3-ΒΔΔ.pdf