ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών αισθητηρίων ταχύτητας αεραγωγού και δύο αισθητηρίων θερμοκρασίας αεραγωγού , για την άριστη λειτουργία του κεντρικού συστήματος ελέγχου (BMS) του Γενικού Νοσοκομε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών αισθητηρίων ταχύτητας αεραγωγού και δύο αισθητηρίων θερμοκρασίας αεραγωγού, για την άριστη λειτουργία του κεντρικού συστήματος ελέγχου (BMS) του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, μέσω της διαδικασίας της συλλογής προσφορών»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ « Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνικού εξοπλισμού για το ΤΕΠ του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ « Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνικού εξοπλισμού για το ΤΕΠ του  Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ετήσιας (12μηνης) ανανέωσης λογισμικού PANDA ANTIVIRUS 220 αδειών για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας και Π.Ο.Χ με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ετήσιας (12μηνης) ανανέωσης λογισμικού PANDA ANTIVIRUS 220 αδειών για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας και Π.Ο.Χ  με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμου θερμογραφικού χαρτιού για τον καρδιογράφο EDAN 601B για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμου θερμογραφικού χαρτιού για τον καρδιογράφο EDAN 601B  για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας  με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων μηχανισμών επαναφοράς πόρτας με ρυθμιζόμενη δύναμη (DORMA – TS83 EN 8-3 ή παρόμοιου τύπου) για τα εξωτερικά ανοιγόμενα κουφώματα του Γ.Ν. Θήρ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων μηχανισμών επαναφοράς πόρτας με ρυθμιζόμενη δύναμη (DORMA – TS83 EN 8-3 ή παρόμοιου τύπου) για τα εξωτερικά ανοιγόμενα κουφώματα του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών»