Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια υλικών αναισθησίας για το Αναισθησιολογικό τμήμα για κάλυψη έξι μηνών του Γ.Ν. Θήρας

ΑΔΑ: ΨΨ51ΟΡΡ3-ΙΤΤ

Αρ.Πρωτ.: 3398/10.06.2021

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια υλικών αναισθησίας για το Αναισθησιολογικό τμήμα  για κάλυψη έξι μηνών του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει του Ν. 4782/2021 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

         β. Την με Αρ. Πρωτ.3299/07.06.21 εισήγηση του Ιατρού Αναισθησιολόγου Κουτσουβέλα Γεώργιου  του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δυο χιλιάδες ευρώ   ( 2.000 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια υλικών αναισθησίας για το Αναισθησιολογικό τμήμα για κάλυψη έξι μηνών του Γ.Ν. Θήρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια υλικών αναισθησίας για το Αναισθησιολογικό τμήμα  για κάλυψη έξι μηνών του Γ.Ν. Θήρας»

 

6339. ΠΡΟΣΚΛΛΗΣΗ 6413 ΜΕ ΑΔΑ ΩΑΘΖΟΡΡ3-ΔΗΨ (1).pdf

Πρόσκληση για προμήθεια 250L (συσκευασίας 10X25L) διαλύματος υποχλωριώδες νατρίου (NaClO) περιεκτικότητας 11% -14& για το Γ.Ν. Θήρας.docx

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ραμμάτων χειρουργείου για όλες τις ειδικότητες του Γ.Ν. Θήρας

ΑΔΑ: 990ΣΟΡΡ3-1ΟΥ

Αρ.Πρωτ.: 3294/4.6.21

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ραμμάτων χειρουργείου για όλες τις ειδικότητες του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 3261/04.06.21 εισήγηση του Διευθυντή Χειρουργικού Τομέα του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια επτά ευρώ   (4.407 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

4 Ιουνίου 2021

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

9 Ιουνίου 2021

Τετάρτη

13:00 μ.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ   Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

Αρ. πρωτ.: 3214/3-6-2021

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη ΠΕ Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Τεχνικό Γραφείο για χρονικό διάστημα έξι μηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη ΠΕ Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Τεχνικό Γραφείο για χρονικό διάστημα έξι μηνών»

 

2766. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ .docx

2766.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ .pdf