Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Υποδιευθυντή Οικονομικού του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Υποδιευθυντή Οικονομικού του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 100L διαλύματος υποχλωριώδες νατρίου (NaCLO) σε συσκευασία 4x25L περιεκτικότητας 11%-14%, για το χώρο της χημικής απολύμανσης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 100L διαλύματος  υποχλωριώδες νατρίου (NaCLO) σε συσκευασία 4x25L περιεκτικότητας 11%-14%, για το χώρο της χημικής απολύμανσης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας »

 

4690 . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100L ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ .docx

4690 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4801 ΜΕ ΑΔΑ 964ΤΟΡΡ3-1ΗΓ .pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για περίοδο τεσσάρων μηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για περίοδο τεσσάρων μηνών»

 

4635 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4679 ΜΕ ΑΔΑ 6Η0ΓΟΡΡ3-7Μ1 (1).pdf

4635. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ .docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια οφθαλμολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια οφθαλμολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν. Θήρας»

 

 

4631 .ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ .docx

4631 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4678 ΜΕ ΑΔΑ ΨΕ3ΒΟΡΡ3-53Ψ (1).pdf

 

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας »

 

4419 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4659 ΜΕ ΑΔΑ ΨΓΧ7ΟΡΡ3-ΔΣ3 .pdf

4419.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΤΝ .docx