Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επείγουσα προμήθεια ταχέων διαγνωστικών σκευασμάτων (rapid tests) για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από πιθανή λοίμωξη από τον κορονοϊό COVID-19 στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επείγουσα προμήθεια ταχέων διαγνωστικών σκευασμάτων (rapid tests) για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από πιθανή λοίμωξη από τον κορονοϊό COVID-19 στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν. Θήρας»

 

224. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 249 ΜΕ ΑΔΑ 9794ΟΡΡ3-ΔΧΞ.pdf

 

Πρόσκληση για προμήθεια rapid tests για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από πιθανή λοίμωξη από τον κορονοϊό COVID-19 στο Γ.Ν. Θήρας.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων της εξέτασης γενικής αίματος με συνοδό εξοπλισμό, προς κάλυψη των  αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για 12 μήνες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων της εξέτασης γενικής αίματος με συνοδό εξοπλισμό, προς κάλυψη των  αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για 12 μήνες»

 

219. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 250 ΜΕ ΑΔΑ 9ΛΒΧΟΡΡ3-ΚΒΨ.pdf

 

Πρόσκληση για την προμήθεια αντιδραστηρίων της εξέτασης γενικής αίματος με συνοδό εξοπλισμό προς κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για 12 μήνες.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δισκίων αντιβιοτικών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για δώδεκα μήνες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δισκίων αντιβιοτικών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για δώδεκα μήνες»

 

184. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 217 ΜΕ ΑΔΑ 6ΧΦΦΟΡΡ3-Ο5Φ.pdf

 

Πρόσκληση για την προμήθεια αντιδραστηρίων ορολογικών αντιδράσεων για τις ανάγκες του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας για δώδεκα μήνες.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων ορολογικών αντιδράσεων για τις ανάγκες του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας για δώδεκα μήνες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων ορολογικών αντιδράσεων για τις ανάγκες του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας για δώδεκα μήνες»

 

184. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 217 ΜΕ ΑΔΑ 6ΧΦΦΟΡΡ3-Ο5Φ.pdf

Πρόσκληση για την προμήθεια αντιδραστηρίων ορολογικών αντιδράσεων για τις ανάγκες του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας για δώδεκα μήνες.docx

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επείγουσα προμήθεια σάκων μεταφοράς του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επείγουσα προμήθεια σάκων μεταφοράς του Γ.Ν. Θήρας»

 

169. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 215 ΜΕ ΑΔΑ 6Δ6ΥΟΡΡ3-Η4Β.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επείγουσα προμήθεια σάκων μεταφοράς του Γ.Ν. Θήρας.docx