Προμήθεια ηλεκτρονικού βρεφοζυγού ακριβείας για το Γ.Ν.Θήρας

Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού βρεφοζυγού ακριβείας για το Γ.Ν.Θήρας.


Για πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (9ΨΝΘΟΡΡ3-ΖΞΖ.pdf)9ΨΝΘΟΡΡ3-ΖΞΖ.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή σιντριβανιού.

Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επισκευή σιντριβανιού που βρίσκεται μπροστά από την κεντρική είσοδο του Γ.Ν.Θ με τη διαδικασία συλλογής προσφορών.

Για πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (7ΑΟΛΟΡΡ3-25Ψ.pdf)7ΑΟΛΟΡΡ3-25Ψ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πέντε (5) επιτοίχιων στατώ ορού για το Γ.Ν.Θήρας

Η Α.Ε.Μ.Y Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια πέντε (5) επιτοίχιων στατώ ορού για το  Γ.Ν.Θήρας.

Για πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (ΩΓΩΔΟΡΡ3-57Ω.pdf)ΩΓΩΔΟΡΡ3-57Ω.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (158) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα: «Προκήρυξη πλήρωσης εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) για τη στελέχωση του Γενιού Νοσοκομείου Θήρας (Γ.Ν. Θήρας) (ΦΕΚ24/τ. ΑΣΕΠ/13.09.2018) (Α.Δ.Α.: ΨΣΒ5ΟΡΡ3-ΕΗΨ).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 14/09/2018-28/09/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) τροχήλατου τραπεζιδιου ECG καρδιογράφου και τριών (3) τροχήλατων εργαλειοδοσίας χειρουργείου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) τροχήλατου τραπεζιδιου ECG καρδιογράφου και τριών (3) τροχήλατων εργαλειοδοσίας χειρουργείου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών