Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών.

Η Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις επισκευές και συντηρήσεις ιατρικών μηχανημάτων του Γ.Ν.Θήρας

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (6ΝΔ2ΟΡΡ3-ΨΩΝ.pdf)6ΝΔ2ΟΡΡ3-ΨΩΝ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο επαγγελματικών χυτρών ταχύτητας

Η Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια δύο επαγγελματικών χυτρών ταχύτητας για την κάλυψη πάγιων αναγκών της επισιτιστικής μονάδας του Γ.Ν.Θήρας.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (6552ΟΡΡ3-ΨΛΦ.pdf)6552ΟΡΡ3-ΨΛΦ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δύο λεβήτων θέρμανσης.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δύο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες και ενός Heat. 

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (ΩΤ84ΟΡΡ3-9ΙΛ.pdf)ΩΤ84ΟΡΡ3-9ΙΛ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τον έλεγχο και την προληπτική συντήρηση της πρέσας σιδερώματος LV-800/U.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για τον έλεγχο και την προληπτική συντήρηση της πρέσας σιδερώματος LV-800/U και του πάγκου σιδερώματος VENUS M του Γ.Ν.Θήρας.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (ΨΨ7ΠΟΡΡ3-65Ο πρεσσα .pdf)ΨΨ7ΠΟΡΡ3-65Ο πρεσσα .pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θήρας για 12 μήνες»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θήρας για 12 μήνες»

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θήρας για 12 μήνες»

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.