Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση χαραχτών αυτοκόλλητων σε ταμπέλα για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας

H A.E.M.Y. A.E προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση χαραχτών αυτοκόλλητων σε ταμπέλα για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Εξακόσια ευρώ (600,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (αυτοκολ.pdf)αυτοκολ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός τοπικού συστήματος αντίστροφης όσμωσης αφαλατωμένου νερού

H A.E.M.Y. A.E προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός τοπικού συστήματος αντίστροφης όσμωσης αφαλατωμένου νερού στο τμήμα αποστείρωσης του Γ.Ν.Θήρας
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (οσμαφαλατνερου.pdf)οσμαφαλατνερου.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για το τμήμα διατροφής του Γ.Ν.Θήρας.

H A.E.M.Y. A.E προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για το τμήμα διατροφής του Γ.Ν.Θήρας»
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια πεντακόσια είκοσι ευρώ (1.520,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 
Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (διατροφ.pdf)διατροφ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλυντηρίου ιματισμού για τις ανάγκες του τμήματος πλυντηρίων του Γ.Ν.Θήρας

H A.E.M.Y. A.E προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλυντηρίου ιματισμού για τις ανάγκες του τμήματος πλυντηρίων του Γ.Ν.Θήρας.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (πλυντηργνθ.pdf)πλυντηργνθ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια εκτυπωτών & πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας

H A.E.M.Y. A.E προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια εκτυπωτών & πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας»
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (εκτυπωπολυμηχ.pdf)εκτυπωπολυμηχ.pdf