ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια κλινοστρωμνών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια κλινοστρωμνών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια κλινοστρωμνών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδών ιματισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδών ιματισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδών ιματισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων προσωρινών βηματοδοτών του Γ.Ν. Θήρας»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων προσωρινών βηματοδοτών του Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων προσωρινών βηματοδοτών του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμόστασης και d-dimer με συνοδό εξοπλισμό αυτόματου αναλυτή παραμέτρων πήξης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.20»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμόστασης και d-dimer με συνοδό εξοπλισμό αυτόματου αναλυτή παραμέτρων πήξης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.20

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμόστασης και d-dimer με συνοδό εξοπλισμό αυτόματου αναλυτή παραμέτρων πήξης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.20