ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ -4- ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια θερμογραφικού καταγραφικού χαρτιού 150x100x150 (mm) για καρδιοτοκογράφο EDAN F6 του Γ.Ν. Θήρας για το χρονικό διάστημα έως 31.12.19»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια θερμογραφικού καταγραφικού χαρτιού 150x100x150 (mm) για καρδιοτοκογράφο EDAN F6 του Γ.Ν. Θήρας για το χρονικό διάστημα έως 31.12.19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια θερμογραφικού καταγραφικού χαρτιού 150x100x150 (mm) για καρδιοτοκογράφο EDAN F6 του Γ.Ν. Θήρας για το χρονικό διάστημα έως 31.12.19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά αμπού παίδων & νεογνών, πολλαπλών χρήσεων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά αμπού παίδων & νεογνών, πολλαπλών χρήσεων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά αμπού παίδων & νεογνών, πολλαπλών χρήσεων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά μιας (1) γυναικολογικής κεφαλής για τον υπέρηχο Ζ.ΟΝΕ ULTRA SYSTEM, ZONARE MEDICAL SYSTEMS του Γ.Ν. Θήρας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά μιας (1) γυναικολογικής κεφαλής για τον υπέρηχο Ζ.ΟΝΕ ULTRA SYSTEM, ZONARE MEDICAL SYSTEMS του Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά μιας (1) γυναικολογικής κεφαλής για τον υπέρηχο Ζ.ΟΝΕ ULTRA SYSTEM, ZONARE MEDICAL SYSTEMS του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 10.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 10.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 10.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών