Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τριών (3) καθισμάτων αιμοκάθαρσης του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τριών (3) καθισμάτων αιμοκάθαρσης του Γ.Ν. Θήρας»

 

4430 . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ.docx

4430 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4660 ΜΕ ΑΔΑ 9Ρ7ΤΟΡΡ3-ΟΜΖ (1).pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για την επισιτιστική μονάδα του Γ.Ν. Θήρας για την κάλυψη αναγκών 6 μηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για την επισιτιστική μονάδα  του Γ.Ν. Θήρας για την κάλυψη αναγκών 6 μηνών »

 

4501 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4656 ΜΕ ΑΔΑ 6ΝΛ6ΟΡΡ3-13Θ (1).pdf

4501. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ .docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 300τεμ. ειδικών συσκευασιών, μεταφοράς κλινικών δειγμάτων δυνητικά μολυσματικών και 300 τεμ. σωληνάρια με στυλεό για ιούς για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 300τεμ. ειδικών συσκευασιών, μεταφοράς κλινικών δειγμάτων δυνητικά μολυσματικών και 300 τεμ. σωληνάρια με στυλεό για ιούς για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων»

 

4529 . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚ ΜΕΤΑΦ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΓΙΑ ΙΟΥΣ.docx

4529 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4661 ΜΕ ΑΔΑ ΩΑΑΔΟΡΡ3-0ΓΦ (1).pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια επτά χιλιάδων  λίτρων πετρελαίου κίνησης για την απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, του Heatmaster ζεστού νερού και των καυστήρων πετρελαίου του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια επτά χιλιάδων  λίτρων πετρελαίου κίνησης για την απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, του Heatmaster ζεστού νερού και των καυστήρων πετρελαίου του Γ.Ν. Θήρας »

 

4617 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4657 ΜΕ ΑΔΑ ΨΗ64ΟΡΡ3-4ΒΚ (1).pdf

4617.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 7000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 100 επίπεδων φωτιστικών LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU RD DN180 17W λευκό για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 100 επίπεδων φωτιστικών LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU RD DN180 17W λευκό για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας »

 

4618 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4658 ΜΕ ΑΔΑ ΨΨΒΙΟΡΡ3-ΥΨΣ (1).pdf

 

4618. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ .docx