ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών προκειμένου να τοποθετηθεί αυτόματο πότισμα στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών προκειμένου να τοποθετηθεί αυτόματο πότισμα στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν. Θήρας   με τη διαδικασία συλλογής προσφορών »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά δύο (2) σετ αεροστρωμάτων κατάκλισης με αντλία ψυγείων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά δύο (2) σετ αεροστρωμάτων κατάκλισης με αντλία ψυγείων  για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας  με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά δύο (2) ψυγείων για φάρμακα για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά δύο (2) ψυγείων για φάρμακα για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά δέκα (10) ροόμετρων οξυγόνου για τις ανάγκες του Γ.Ν Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά δέκα (10) ροόμετρων οξυγόνου για τις ανάγκες του Γ.Ν Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά ιατροτεχνικού εξοπλισμού για το ΤΕΠ του Γ.Ν. Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά ιατροτεχνικού εξοπλισμού για το ΤΕΠ του  Γ.Ν. Θήρας»