ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μετεγχειρητικών σάκων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μετεγχειρητικών σάκων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας που θα καλύψει τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας έως την 31/12/2019 με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας που θα καλύψει τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας έως την 31/12/2019 με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ογδόντα τεμαχίων ( συσκευασία των 25 κιλών ) αλατιού αποσκλήρυνσης με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ογδόντα τεμαχίων ( συσκευασία των 25 κιλών ) αλατιού αποσκλήρυνσης  με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού υγιεινής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού υγιεινής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ « Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού κάλυψης αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για δύο μήνες»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού κάλυψης αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για δύο μήνες