Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια συσκευής αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) για το μηχάνημα υπερήχων Toshiba του ακτινολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια συσκευής αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) για το μηχάνημα υπερήχων Toshiba του ακτινολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

 

4652. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4675 ΜΕ ΑΔΑ 9ΨΩΑΟΡΡ3-5Κ8.pdf

 

Πρόσκληση για προμήθεια συσκευής αδιάλειπτης παροχής ενέργειας UPS για το μηχάνημα υπερήχων Toshiba του ακτινολογικού τμήματος του Γ.Ν.docx

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ – ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ – ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

 

ΑΔΑ: ΨΠΖ5ΟΡΡ3-ΠΩ2 ΨΠΖ5ΟΡΡ3-ΠΩ2

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο φιαλών αερίων για τον αναλυτή αερίων αίματος του ΤΕΠ του Γ.Ν. Θήρας

                                                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο φιαλών αερίων για τον αναλυτή αερίων αίματος του ΤΕΠ του Γ.Ν. Θήρας»

693. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 787 ΜΕ ΑΔΑ 6ΖΓ4ΟΡΡ3-1ΗΩ (1).pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο φιαλών αερίων για τον αναλυτή αερίων αίματος του ΤΕΠ του Γ.Ν. Θήρας.docx