Ανακόνωση ΓΝΘ σχετικά με τον Κορωνοϊό (Covid-19)

 Το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας , ανακοινώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας του νέου Κορωνοϊού (Covid-19) ,σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) του Υπουργείου Υγείας και της 2ΔΥΠΕ.

 Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του ΓΝΘ μαζί με την ομάδα συντονισμού, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις και είναι σε συνεργασία με τα νοσοκομεία αναφοράς και τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας , για τη αποτροπή της διασποράς του Κορωνοϊού (Covid-19)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/12/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σας γνωστοποιούμε ότι η πρώτη χρήση σε νεφροπαθείς των μηχανημάτων του νεφρολογικού τμήματος του Γ.Ν. Θήρας προγραμματίζεται να γίνει το πρωί της προσεχούς Τρίτης (17-12-2019). Κατά την πρώτη στην πράξη  χρησιμοποίηση των μηχανημάτων, κατόπιν υποδείξεως του ιατρού νεφρολόγου, θα προσέλθουν δύο μόνο νεφροπαθείς. Παρακαλείται ο σύλλογος των νεφροπαθών να προσδιορίσει τα άτομα αυτά. Επίσης, παρακαλείται ο σύλλογος όπως πληροφορήσει το Γ.Ν. Θήρας για τη σειρά προτεραιότητας των υπολοίπων ασθενών μέχρι την οριστικοποίηση της παρακολούθησης των νοσηλευομένων μέσω της γραμματείας του Γ.Ν. Θήρας.

Είναι δεδομένη η βούλησή μας για την καλύτερη και μέγιστου αριθμού ασθενών  εξυπηρέτηση, αλλά δεν μπορούμε να μη λαμβάνουμε υπόψη τις υφιστάμενες δυνατότητες του τμήματος.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 04/12/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Σας γνωστοποιούμε ότι στις 2/12/2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στον χώρο του Γ.Ν. Θήρας μεταξύ της Διοίκησης και των νεφροπαθών του νησιού μας, οι οποίοι έλαβαν αναλυτική ενημέρωση σχετικά με:

  1. Την κατάσταση του Νεφρολογικού Τμήματος
  2. Το προσωπικό του τμήματος αυτού
  3. Τις εκτιμήσεις και προσδοκίες μας για τη λειτουργία του.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, επί του παρόντος αρκούμαστε στα ανωτέρω,  διαβεβαιώνοντας κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχουμε προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τα άρθρα 62-72 του ν. 4368/2016, η νοσηλευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας είναι δημόσιου χαρακτήρα και ανήκει στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. η οποία είναι φορέας της Γενικής Κυβέρνησης.

Η αναληθής δήλωση προσωπικών στοιχείων ( Ονοματεπώνυμου , ΑΜΚΑ, κλπ ) είτε από εισερχόμενο ασθενή είτε από συνοδό του με απώτερο στόχο την αποφυγή πληρωμής  των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι παράνομη.

Με αφορμή συγκεκριμένη καταγγελία που μας απασχόλησε, γνωστοποιείται ότι δίδονται ανάλογες οδηγίες στο προσωπικό για την ταυτοποίηση των προσερχόμενων στο Νοσοκομείο μας. Η ενδεχόμενη μη συμμόρφωση έχει ως συνέπεια το περιστατικό να αναφέρεται στην Εισαγγελική Αρχή.

Λειτουργία Πνευμονολογικού Ιατρείου για το μήνα Οκτώβριο στο Γ.Ν. Θήρας

Λειτουργία Πνευμονολογικού Ιατρείου για το μήνα Οκτώβριο στο Γ.Ν. Θήρας

Ενημερώνουμε τους πολίτες της Σαντορίνης ότι από την 21η έως την 25η Οκτωβρίου 2019, θα λειτουργήσει στο Γ.Ν. Θήρας Πνευμονολογικό Ιατρείο, από το Διευθυντή Κλινικής Φροντίδας της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού, Ιατρό – Πνευμονολόγο κο. Τσούτσο Βασίλειο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείνουν ραντεβού στη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν. Θήρας, στo τηλέφωνο 22860 35300, από την Δευτέρα 07/10/2019 από τις 09:00 έως τις 14:00.