ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ 1/2018 ΤΗΣ ΑΕΜΥ ΑΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ (ΠΛΗΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ)

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 05/12/2018 αναρτήθηκαν από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) στη Διαύγεια και την ιστοσελίδα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (www.aemy.gr) και του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας (www.santorini-hospital.gr) οι προσωρινοί πίνακες βάσει προκήρυξης ΑΣΕΠ 1/2018 της ΑΕΜΥ ΑΕ για προσωπικό ΙΔΑΧ της εκπαιδευτικής κατηγορίας ΤΕ (πλην ΤΕ Νοσηλευτών και ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων οι οποίες προηγήθηκαν).

Συνημμένα οι πίνακες ανά ειδικότητα και η αναρτημένη πράξη στο πρόγραμμα Διαύγεια με θέμα "ΔΣ41/2018 ΘΕΜΑ1 : Εισήγηση έγκρισης προσωρινών πινάκων βάσει προκήρυξης ΑΣΕΠ 1/2018 της ΑΕΜΥ ΑΕ για προσωπικό ΙΔΑΧ της εκπαιδευτικής κατηγορίας ΤΕ (πλην ΤΕ Νοσηλευτών και ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων οι οποίες προηγήθηκαν)."  & ΑΔΑ: ΨΒΛΨΟΡΡ3-ΩΗΛ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2018 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 29/11/2018 αναρτήθηκαν από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) στη Διαύγεια και την ιστοσελίδα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (www.aemy.gr) και του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας (www.santorini-hospital.gr) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για όλες τις ειδικότητες της εκπαιδευτικής βαθμίδας Π.Ε., καθώς και για τις ειδικότητες Νοσηλευτικής και Ιατρικών Εργαστηρίων της εκπαιδευτικής βαθμίδας Τ.Ε. της Προκήρυξης υπ. αριθμ. 1/2018.

Σύντομα θα αναρτηθούν οι πίνακες και των υπόλοιπων κατηγοριών, οπότε και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Συνημμένα οι πίνακες ανά ειδικότητα και η αναρτημένη πράξη στο πρόγραμμα Διαύγεια με θέμα "ΔΣ40/2018 ΘΕΜΑ10 : Εισήγηση έγκρισης προσωρινών πινάκων βάσει προκήρυξης ΑΣΕΠ 1/2018 της ΑΕΜΥ ΑΕ για προσωπικό ΙΔΑΧ όλων των ειδικοτήτων κατηγορίας ΠΕ (συμπεριλαμβανομένων όλων των Ιατρικών) και ΤΕ Νοσηλευτών και ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων."  & ΑΔΑ: 6ΠΠΞΟΡΡ3-ΡΓΑ

Επισυνάψεις
File
Download this file (6ΠΠΞΟΡΡ3-ΡΓΑ.pdf)6ΠΠΞΟΡΡ3-ΡΓΑ.pdf
Download this file (ΠΕ Ιατροί - Ακτινοδιαγνωστικής (ΠΕ20).xls)ΠΕ Ιατροί - Ακτινοδιαγνωστικής (ΠΕ20).xls
Download this file (ΠΕ Ιατροί - Αναισθησιολόγοι (ΠΕ16).xls)ΠΕ Ιατροί - Αναισθησιολόγοι (ΠΕ16).xls
Download this file (ΠΕ Ιατροί - Κυτταρολογίας (ΠΕ19).xls)ΠΕ Ιατροί - Κυτταρολογίας (ΠΕ19).xls
Download this file (ΠΕ Ιατροί - Μικροβιολογίας (ΠΕ18).xls)ΠΕ Ιατροί - Μικροβιολογίας (ΠΕ18).xls
Download this file (ΠΕ Ιατροί - Νεφρολογίας (ΠΕ17).xls)ΠΕ Ιατροί - Νεφρολογίας (ΠΕ17).xls
Download this file (ΠΕ Ιατροί - Οδοντιατρικής (ΠΕ15).xls)ΠΕ Ιατροί - Οδοντιατρικής (ΠΕ15).xls
Download this file (ΠΕ Ιατροί - Οφθαλμιατρικής (ΠΕ12).xls)ΠΕ Ιατροί - Οφθαλμιατρικής (ΠΕ12).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Γενικής Ιατρικής (ΠΕ 1).xls)ΠΕ Ιατρών - Γενικής Ιατρικής (ΠΕ 1).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Γενικής Χειρουργικής (ΠΕ 9).xls)ΠΕ Ιατρών - Γενικής Χειρουργικής (ΠΕ 9).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Γυναικολογίας (ΠΕ10).xls)ΠΕ Ιατρών - Γυναικολογίας (ΠΕ10).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Καρδιολογίας Μονάδας Εμφραγμάτων (ΠΕ4).xls)ΠΕ Ιατρών - Καρδιολογίας Μονάδας Εμφραγμάτων (ΠΕ4).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Καρδιολογίας Παθολογικού (ΠΕ 3).xls)ΠΕ Ιατρών - Καρδιολογίας Παθολογικού (ΠΕ 3).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Νευρολογίας (ΠΕ6).xls)ΠΕ Ιατρών - Νευρολογίας (ΠΕ6).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Ορθοπεδικής (ΠΕ11).xls)ΠΕ Ιατρών - Ορθοπεδικής (ΠΕ11).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Παθολογίας (ΠΕ2).xls)ΠΕ Ιατρών - Παθολογίας (ΠΕ2).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Παιδιατρικής (ΠΕ5).xls)ΠΕ Ιατρών - Παιδιατρικής (ΠΕ5).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Ψυχιατρικής (ΠΕ8).xls)ΠΕ Ιατρών - Ψυχιατρικής (ΠΕ8).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Ωτορινολαρυγγολογίας (ΠΕ14).xls)ΠΕ Ιατρών - Ωτορινολαρυγγολογίας (ΠΕ14).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών Ενδοκρινολογίας Διαβητολογίας (ΠΕ7).xls)ΠΕ Ιατρών Ενδοκρινολογίας Διαβητολογίας (ΠΕ7).xls
Download this file (ΠΕ13 Ιατροί - Ουρολογίας (ΠΕ13).xls)ΠΕ13 Ιατροί - Ουρολογίας (ΠΕ13).xls
Download this file (ΠΕ21_ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ.xls)ΠΕ21_ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ.xls
Download this file (ΠΕ22_ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ.xls)ΠΕ22_ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ.xls
Download this file (ΠΕ23_ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ.xls)ΠΕ23_ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ.xls
Download this file (ΠΕ24_ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ.xls)ΠΕ24_ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ.xls
Download this file (ΠΕ25_OIKONOMIKOY.xls)ΠΕ25_OIKONOMIKOY.xls
Download this file (ΠΕ26A_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.xls)ΠΕ26A_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.xls
Download this file (ΠΕ26B_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.xls)ΠΕ26B_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.xls
Download this file (ΠΕ26Γ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.xls)ΠΕ26Γ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.xls
Download this file (ΠΕ26Δ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.xls)ΠΕ26Δ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.xls
Download this file (ΠΕ27_ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ.xls)ΠΕ27_ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ.xls
Download this file (ΤΕ4_ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.xls)ΤΕ4_ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.xls
Download this file (ΤΕ5_ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ.xls)ΤΕ5_ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ.xls

Δελτίο Τύπου - Επισκεψιμότητα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το νοσοκομειακό λογισμικό του Γ.Ν. Θήρας, που αφορούν στο πρώτο 7μηνο, η επισκεψιμότητα του νοσοκομείου μας συνεχίζει την ανοδική της πορεία και για το 2018, γεγονός που σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι, τόσο κάτοικοι του νησιού, όσο και τουρίστες, μας εμπιστεύονται για να λάβουν υπηρεσίες Υγείας.

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Θήρας, επιθυμεί να ευχαριστήσει όλο το προσωπικό του νοσοκομείου για τον επαγγελματισμό του και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που προβάλλει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αλλά και τους πολίτες του νησιού μας για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν.

Στο Δελτίο Τύπου παρατίθενται τα επίσημα στοιχεία.