Δημοσίευση προσωρινών πινάκων διαγωνισμού 1/2018 εκπαιδευτικής βαθμίδας Υ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 28/12/2018 αναρτήθηκαν από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) στη Διαύγεια και την ιστοσελίδα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (www.aemy.gr) και του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας (www.santorini-hospital.gr) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για  τις ειδικότητες της εκπαιδευτικής βαθμίδας Υ.Ε. της Προκήρυξης υπ. αριθμ. 1/2018. Με την ανάρτηση των πινάκων αυτών ολοκληρώθηκε η διαδικασία των προσωρινών αποτελεσμάτων για την πλήρωση θέσεων ΙΔΑΧ στο Γ.Ν. Θήρας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ 1/2018 ΤΗΣ ΑΕΜΥ ΑΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 Δημοσίευση προσωρινών πινάκων διαγωνισμού 1/2018 εκπαιδευτικής βαθμίδας  Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 20/12/2018 αναρτήθηκαν από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) στη Διαύγεια και την ιστοσελίδα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (www.aemy.gr) και του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας (www.santorini-hospital.gr) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για τις ειδικότητες της εκπαιδευτικής βαθμίδας Δ.Ε. της Προκήρυξης υπ. αριθμ. 1/2018. Σύντομα θα αναρτηθούν οι πίνακες της κατηγορίας Υ.Ε. οπότε και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ 1/2018 ΤΗΣ ΑΕΜΥ ΑΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ (ΠΛΗΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ)

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 05/12/2018 αναρτήθηκαν από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) στη Διαύγεια και την ιστοσελίδα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (www.aemy.gr) και του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας (www.santorini-hospital.gr) οι προσωρινοί πίνακες βάσει προκήρυξης ΑΣΕΠ 1/2018 της ΑΕΜΥ ΑΕ για προσωπικό ΙΔΑΧ της εκπαιδευτικής κατηγορίας ΤΕ (πλην ΤΕ Νοσηλευτών και ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων οι οποίες προηγήθηκαν).

Συνημμένα οι πίνακες ανά ειδικότητα και η αναρτημένη πράξη στο πρόγραμμα Διαύγεια με θέμα "ΔΣ41/2018 ΘΕΜΑ1 : Εισήγηση έγκρισης προσωρινών πινάκων βάσει προκήρυξης ΑΣΕΠ 1/2018 της ΑΕΜΥ ΑΕ για προσωπικό ΙΔΑΧ της εκπαιδευτικής κατηγορίας ΤΕ (πλην ΤΕ Νοσηλευτών και ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων οι οποίες προηγήθηκαν)."  & ΑΔΑ: ΨΒΛΨΟΡΡ3-ΩΗΛ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2018 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 29/11/2018 αναρτήθηκαν από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) στη Διαύγεια και την ιστοσελίδα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (www.aemy.gr) και του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας (www.santorini-hospital.gr) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για όλες τις ειδικότητες της εκπαιδευτικής βαθμίδας Π.Ε., καθώς και για τις ειδικότητες Νοσηλευτικής και Ιατρικών Εργαστηρίων της εκπαιδευτικής βαθμίδας Τ.Ε. της Προκήρυξης υπ. αριθμ. 1/2018.

Σύντομα θα αναρτηθούν οι πίνακες και των υπόλοιπων κατηγοριών, οπότε και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Συνημμένα οι πίνακες ανά ειδικότητα και η αναρτημένη πράξη στο πρόγραμμα Διαύγεια με θέμα "ΔΣ40/2018 ΘΕΜΑ10 : Εισήγηση έγκρισης προσωρινών πινάκων βάσει προκήρυξης ΑΣΕΠ 1/2018 της ΑΕΜΥ ΑΕ για προσωπικό ΙΔΑΧ όλων των ειδικοτήτων κατηγορίας ΠΕ (συμπεριλαμβανομένων όλων των Ιατρικών) και ΤΕ Νοσηλευτών και ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων."  & ΑΔΑ: 6ΠΠΞΟΡΡ3-ΡΓΑ

Επισυνάψεις
File
Download this file (6ΠΠΞΟΡΡ3-ΡΓΑ.pdf)6ΠΠΞΟΡΡ3-ΡΓΑ.pdf
Download this file (ΠΕ Ιατροί - Ακτινοδιαγνωστικής (ΠΕ20).xls)ΠΕ Ιατροί - Ακτινοδιαγνωστικής (ΠΕ20).xls
Download this file (ΠΕ Ιατροί - Αναισθησιολόγοι (ΠΕ16).xls)ΠΕ Ιατροί - Αναισθησιολόγοι (ΠΕ16).xls
Download this file (ΠΕ Ιατροί - Κυτταρολογίας (ΠΕ19).xls)ΠΕ Ιατροί - Κυτταρολογίας (ΠΕ19).xls
Download this file (ΠΕ Ιατροί - Μικροβιολογίας (ΠΕ18).xls)ΠΕ Ιατροί - Μικροβιολογίας (ΠΕ18).xls
Download this file (ΠΕ Ιατροί - Νεφρολογίας (ΠΕ17).xls)ΠΕ Ιατροί - Νεφρολογίας (ΠΕ17).xls
Download this file (ΠΕ Ιατροί - Οδοντιατρικής (ΠΕ15).xls)ΠΕ Ιατροί - Οδοντιατρικής (ΠΕ15).xls
Download this file (ΠΕ Ιατροί - Οφθαλμιατρικής (ΠΕ12).xls)ΠΕ Ιατροί - Οφθαλμιατρικής (ΠΕ12).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Γενικής Ιατρικής (ΠΕ 1).xls)ΠΕ Ιατρών - Γενικής Ιατρικής (ΠΕ 1).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Γενικής Χειρουργικής (ΠΕ 9).xls)ΠΕ Ιατρών - Γενικής Χειρουργικής (ΠΕ 9).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Γυναικολογίας (ΠΕ10).xls)ΠΕ Ιατρών - Γυναικολογίας (ΠΕ10).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Καρδιολογίας Μονάδας Εμφραγμάτων (ΠΕ4).xls)ΠΕ Ιατρών - Καρδιολογίας Μονάδας Εμφραγμάτων (ΠΕ4).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Καρδιολογίας Παθολογικού (ΠΕ 3).xls)ΠΕ Ιατρών - Καρδιολογίας Παθολογικού (ΠΕ 3).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Νευρολογίας (ΠΕ6).xls)ΠΕ Ιατρών - Νευρολογίας (ΠΕ6).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Ορθοπεδικής (ΠΕ11).xls)ΠΕ Ιατρών - Ορθοπεδικής (ΠΕ11).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Παθολογίας (ΠΕ2).xls)ΠΕ Ιατρών - Παθολογίας (ΠΕ2).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Παιδιατρικής (ΠΕ5).xls)ΠΕ Ιατρών - Παιδιατρικής (ΠΕ5).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Ψυχιατρικής (ΠΕ8).xls)ΠΕ Ιατρών - Ψυχιατρικής (ΠΕ8).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών - Ωτορινολαρυγγολογίας (ΠΕ14).xls)ΠΕ Ιατρών - Ωτορινολαρυγγολογίας (ΠΕ14).xls
Download this file (ΠΕ Ιατρών Ενδοκρινολογίας Διαβητολογίας (ΠΕ7).xls)ΠΕ Ιατρών Ενδοκρινολογίας Διαβητολογίας (ΠΕ7).xls
Download this file (ΠΕ13 Ιατροί - Ουρολογίας (ΠΕ13).xls)ΠΕ13 Ιατροί - Ουρολογίας (ΠΕ13).xls
Download this file (ΠΕ21_ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ.xls)ΠΕ21_ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ.xls
Download this file (ΠΕ22_ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ.xls)ΠΕ22_ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ.xls
Download this file (ΠΕ23_ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ.xls)ΠΕ23_ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ.xls
Download this file (ΠΕ24_ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ.xls)ΠΕ24_ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ.xls
Download this file (ΠΕ25_OIKONOMIKOY.xls)ΠΕ25_OIKONOMIKOY.xls
Download this file (ΠΕ26A_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.xls)ΠΕ26A_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.xls
Download this file (ΠΕ26B_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.xls)ΠΕ26B_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.xls
Download this file (ΠΕ26Γ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.xls)ΠΕ26Γ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.xls
Download this file (ΠΕ26Δ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.xls)ΠΕ26Δ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.xls
Download this file (ΠΕ27_ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ.xls)ΠΕ27_ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ.xls
Download this file (ΤΕ4_ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.xls)ΤΕ4_ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.xls
Download this file (ΤΕ5_ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ.xls)ΤΕ5_ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ.xls