Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά οδοντιατρικών χειρουργικών χειρολαβών για το μοτέρ W&H Implantmed του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά οδοντιατρικών χειρουργικών χειρολαβών για το μοτέρ W&H Implantmed του Γ.Ν. Θήρας»

 

Πρόσκληση για αγορά οδοντιατρικών χειρουργικών χειρολαβών του μοτέρ W H Implantmed του Γ.Ν. Θήρας.doc

 

Πρόσκληση για αγορά οδοντιατρικών χειρουργικών χειρολαβών του μοτέρ W H Implantmed του Γ.Ν. Θήρας.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την συμπληρωματική προμήθεια ειδών καθαριότητας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την συμπληρωματική προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας έως την 31/12/2020 »

 

 

3390.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.docx

3390 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4197 ΜΕ ΑΔΑ Ω5ΝΣΟΡΡ3-ΝΟ7 .pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 5-Πολικού καλωδίου ΗΚΓ για holter DMS-300 Medexcel για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 5-Πολικού καλωδίου ΗΚΓ για holter DMS-300 Medexcel για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας »

 

 

 4124. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5ΠΟΛΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΗΚΓ ΓΙΑ HOLTER DMS 300 MEDEXCEL.docx

4124 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4195 ΜΕ ΑΔΑ 6Ψ3ΕΟΡΡ3-ΨΣΞ (1).pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων προσδιορισμού ηλεκτρολυτών, μεταβολιτών , αερίων αίματος και καρδιακών δεικτών με συνοδό εξοπλισμό για χρήση του σε περιπτώσεις διαγνωσμένων κρουσμάτων κορονοϊού του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.20

 

4090. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ,ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ,ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜ ,ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ.docx

4090 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4196 ΜΕ ΑΔΑ Ω372ΟΡΡ3-1ΛΙ .pdf

Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά μίας (1) συσκευής εγγραφής DVD, για τον λαπαροσκοπικό πύργο του Γ.Ν.Θήρας

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά μίας (1) συσκευής εγγραφής DVD, για τον λαπαροσκοπικό πύργο του Γ.Ν.Θήρας »

 

 

 

3914. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΥΡΓΟ .docx

 

3914 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ 6992ΟΡΡ3-ΩΙΟ 4182.pdf