ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του χειρουργείου του Γ.Ν. Θήρας»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του χειρουργείου του Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του χειρουργείου του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιορών Α, Β, Α1, D και RF latex test για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για το 2020»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιορών Α, Β, Α1, D και RF latex test για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για το 2020

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιορών Α, Β, Α1, D και RF latex test για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για το 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ασφάλιση του εταιρικού οχήματος μάρκας Nissan Van της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ασφάλιση του εταιρικού οχήματος μάρκας Nissan Van της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ασφάλιση του εταιρικού οχήματος μάρκας Nissan Van της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.