ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την πραγματοποίηση εργασιών αντικατάστασης των απόλυτων φίλτρων στους χώρους χειρουργείων, ανάνηψης και μαιεύσεων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την πραγματοποίηση εργασιών αντικατάστασης των απόλυτων φίλτρων στους χώρους χειρουργείων, ανάνηψης και μαιεύσεων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά ενός (1) προστατευτικού καλύμματος για την εργαλειοθήκη της μονάδας ΩΡΛ C31 ATMOS του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά ενός (1) προστατευτικού καλύμματος για την εργαλειοθήκη της μονάδας ΩΡΛ C31 ATMOS του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός μικρού υδραυλικού γερανού πτυσσόμενου και ενός ηλεκτρικού παλάγκου για εργασίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός μικρού υδραυλικού γερανού πτυσσόμενου και ενός ηλεκτρικού παλάγκου για εργασίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλικά και εργασία προκειμένου να αντικατασταθεί το εσωτερικό χώρισμα στο χώρο του ακτινολογικού του πρώην Κέντρου Υγείας λόγω φθοράς και επικινδυνότητας με τη διαδικασία της συλλογής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλικά και εργασία προκειμένου να αντικατασταθεί το εσωτερικό χώρισμα στο χώρο του ακτινολογικού του πρώην Κέντρου Υγείας λόγω φθοράς και επικινδυνότητας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού για χρονική περίοδο 6 μηνών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού για χρονική περίοδο 6 μηνών»