Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομου συστήματος ελέγχου πρόσβασης στην κεντρική θύρα της μονάδας νοσηλείας.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομου συστήματος ελέγχου πρόσβασης στην κεντρική θύρα της μονάδας νοσηλείας του Γ.Ν.Θήρας


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (ΩΓ44ΟΡΡ3-Ρ0Ι.pdf)ΩΓ44ΟΡΡ3-Ρ0Ι.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας.


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (6ΟΩ9ΟΡΡ3-2Υ0.pdf)6ΟΩ9ΟΡΡ3-2Υ0.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για το Γ.Ν.Θήρας


Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για το Γ.Ν.Θήρας.


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (ΩΖΡΖΟΡΡ3-ΖΑΓ.pdf)ΩΖΡΖΟΡΡ3-ΖΑΓ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών των κλινών του Γ.Ν.Θήρας

Η Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών των κλινών του Γ.Ν.Θήρας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Διακόσια ογδόντα ευρώ (280,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Tην πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αντικατάσταση του βιομηχανικού δαπέδου του προαύλιου χώρου του Γ.Ν.Θήρας

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την αντικατάσταση του βιομηχανικού δαπέδου του προαύλιου χώρου του Γ.Ν.Θήρας»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.