ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ   Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ »

Ω1Ν4ΟΡΡ3-ΣΨ4

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας για περίοδο τεσσάρων μηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας για περίοδο τεσσάρων μηνών»

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τη Μ.Τ.Ν του Γ.Ν. Θήρας για περίοδο τεσσάρων μηνών.docx

5252. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5323 ΜΕ ΑΔΑ 6Δ8ΨΟΡΡ3-40Κ (1).pdf

Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού του αντλιοστασίου λυμάτων του Γ.Ν. Θήρας για χρονικό διάστημα 01/10/2020 - 31/12/2020

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού του αντλιοστασίου λυμάτων του Γ.Ν. Θήρας για χρονικό διάστημα 01/10/2020 - 31/12/2020 »

 

 

4859 . ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ.docx

4859. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5212 ΜΕ ΑΔΑ Ψ546ΟΡΡ3-Ψ66 (1).pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά αναλωσίμων (καλυπτρίδες, βαμβακοφόρι στυλεοί) κυτταρολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά αναλωσίμων (καλυπτρίδες, βαμβακοφόρι στυλεοί) κυτταρολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος»

 

5033. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5183 ΜΕ ΑΔΑ 6ΚΕΛΟΡΡ3-ΩΓΚ (1).pdf

 

5033. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5183 ΜΕ ΑΔΑ 6ΚΕΛΟΡΡ3-ΩΓΚ.DOCX

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά ενός (1) χειριστή μήτρας για το γυναικολογικό τμήμα του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά ενός (1) χειριστή μήτρας για το γυναικολογικό τμήμα του Γ.Ν. Θήρας»

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά ενός (1) χειριστή μήτρας για το γυναικολογικό τμήμα του Γ.Ν. Θήρας.docx

 

5029. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5182 ΜΕ ΑΔΑ ΩΨΣΙΟΡΡ3-ΧΘΥ (1).pdf