Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την εκπόνηση αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης στον υπόγειο χώρο του Γ.Ν.Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την εκπόνηση αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης στον υπόγειο χώρο του  Γ.Ν.Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά δύο (2) τροχήλατων βάσεων για τις αναρροφήσεις C361 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας

 Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά δύο (2) τροχήλατων βάσεων για τις αναρροφήσεις C361 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επιδιόρθωση υπάρχοντος ιματισμού του Γ.Ν.Θήρας.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την επιδιόρθωση υπάρχοντος ιματισμού του Γ.Ν.Θήρας.


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (6Δ9ΟΟΡΡ3-12Μ.pdf)6Δ9ΟΟΡΡ3-12Μ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά δέκα (10) ροόμετρων οξυγόνου.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά δέκα (10) ροόμετρων οξυγόνου για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την αγορά δέκα (10) ροόμετρων οξυγόνου για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (6Θ4ΖΟΡΡ3-ΚΛ9.pdf)6Θ4ΖΟΡΡ3-ΚΛ9.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ Α.Π.Υ.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας συνεργασίας ιατρών παιδιατρων εξωτερικών συνεργατών κατόχων ΑΠΥ με την Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. για το Γ.Ν. Θήρας για 2 μήνες.

Επισυνάψεις
Download this file (ΨΔΘΛΟΡΡ3-790.pdf)ΨΔΘΛΟΡΡ3-790.pdf