ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη σύμβασης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων του Γ.Ν. Θήρας»

 Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη σύμβασης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων του Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη σύμβασης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων του Γ.Ν. Θήρας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια καταγραφικού χαρτιού ιατρικών μηχανημάτων του Γ.Ν. Θήρας»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια καταγραφικού χαρτιού ιατρικών μηχανημάτων του Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια καταγραφικού χαρτιού ιατρικών μηχανημάτων του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων μέτρησης αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό (χρησιδάνειο) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.20»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων μέτρησης αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό (χρησιδάνειο) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.20

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων μέτρησης αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό (χρησιδάνειο) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δεκαπέντε χιλιάδων λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών (θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης) του Γ.Ν. Θήρας»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δεκαπέντε χιλιάδων λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών (θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης) του Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δεκαπέντε χιλιάδων λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών (θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης) του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την εκτύπωση των εξετάσεων υπερήχων του Γ.Ν. Θήρας , έως 31/12/2020 .»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την εκτύπωση των εξετάσεων υπερήχων του Γ.Ν. Θήρας , έως 31/12/2020

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την εκτύπωση των εξετάσεων υπερήχων του Γ.Ν. Θήρας , έως 31/12/2020