ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά εξαρτημάτων για την χειρουργική διαθερμία ΜARTIN ΜΕ 411 για τα Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά εξαρτημάτων για την χειρουργική διαθερμία ΜARTIN ΜΕ 411 για τα Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δυο αισθητήρων οξυγόνου συμβατοί με τους αναπνευστήρες HAMILTON C1, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για την περίοδο έως 31/12/2019»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δυο αισθητήρων οξυγόνου συμβατοί με τους αναπνευστήρες HAMILTON C1, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για την περίοδο έως 31/12/2019»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού κάλυψης αναγκών δυο μηνών του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού κάλυψης αναγκών δυο μηνών του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά δέκα (10) ρυθμιστών πίεσης για φιάλες οξυγόνου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά δέκα (10) ρυθμιστών πίεσης για φιάλες οξυγόνου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»