Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με Ειδικό Ιατρό Εργασίας

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για 12 μήνες με σκοπό την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο  Γ.Ν.Θήρας. 

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται. 

Επισυνάψεις
Download this file (64ΗΗΟΡΡ3-ΑΛΙ.pdf)64ΗΗΟΡΡ3-ΑΛΙ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64, ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4368/2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΑΔΑ: ΩΧΤΚΟΡΡ3-ΓΝΖ

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια συστήματος φιαλιδίων αιμοκαλλιεργειών για το Βιοπαθολογικό Εργααστήριο του Γ.Ν.Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια συστήματος φιαλιδίων αιμοκαλλιεργειών για το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας

Για πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια CD – DVD για τις ανάγκες του ακτινολογικού τμήματος του Γ.Ν.Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια CD – DVD για τις ανάγκες του ακτινολογικού τμήματος του Γ.Ν.Θήρας

Για πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο των αιματολογικών αναλυτών του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν.Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο των αιματολογικών αναλυτών του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν.Θήρας

Για πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αρχείο που επισυνάπτεται.