Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη προμήθεια κλιπ απολίνωσης αγγείων για το Χειρουργείο του Γ.Ν.Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη προμήθεια κλιπ απολίνωσης αγγείων για το Χειρουργείο του Γ.Ν.Θήρας»

 

4764. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ .docx

4764. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ .pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας»

 

4662. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4670 ΜΡ ΑΔΑ 97Ε4ΟΡΡ3-ΤΗΥ (2).pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας.docx

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο υποβρύχιων αντλιών ακαθάρτων μη εμφρασόμενου τύπου μαζί με συνοδό πίνακα ελέγχου συμβατών με το αντλιοστάσιο φρεατίου λυμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο υποβρύχιων αντλιών ακαθάρτων μη εμφρασόμενου τύπου μαζί με συνοδό πίνακα ελέγχου συμβατών με το αντλιοστάσιο φρεατίου λυμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

 

4650. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4674 ΜΕ ΑΔΑ Ψ9ΙΑΟΡΡ3-ΦΝΖ (1).pdf

 

4650. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ .docx

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο πλυντηρίων ιματισμού 12kg για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο πλυντηρίων ιματισμού 12kg για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

 

4649. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4673 ΜΕ ΑΔΑ ΩΘΧΜΟΡΡ3-ΤΥΤ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο πλυντηρίων ιματισμού 12kg για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού- υλικών θηλασμού για τις ανάγκες του γυναικολογικού τμήματος του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού- υλικών θηλασμού για τις ανάγκες του γυναικολογικού τμήματος του Γ.Ν. Θήρας»

 

4643. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4659 ΜΕ ΑΔΑ .pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού και υλικών θηλασμού για τις ανάγκες του γυναικολογικού τμήματος του Γ.Ν. Θήρας.docx