Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) μονάδων καθαρισμού – απολύμανσης αέρα για την αποτροπή διάδοσης CVID-19 στους χώρους του Γ.Ν. Θήρας

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) μονάδων καθαρισμού – απολύμανσης αέρα για την αποτροπή διάδοσης CVID-19 στους χώρους του Γ.Ν. Θήρας

 

2029. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2123 ΜΕ ΑΔΑ ΩΑΣΙΟΡΡ3-ΤΨΑ (2).pdf

Πρόσκληση για προμήθεια και εγκατάσταση 3 μονάδων καθαρισμού απολύμανσης αέρα για την αποτροπή διάδοσης CVID19 στο Γ.Ν. Θήρας.docx

 

 

«Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την Παροχή Υπηρεσίας Επισκευής των σιτών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

                                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

«Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την Παροχή Υπηρεσίας Επισκευής των σιτών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

 

2019. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ .docx

 

2019. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ .pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 250lt. (συσκευασίας 10Χ25lt. ή παρεμφερή συσκευασία) διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου ΝΑΤΡΙΟΥ (NaCLO) περιεκτικότητας 11%-14% για τον χώρο της χημικής απολύμανσης του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

                                                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 250lt. (συσκευασίας 10Χ25lt. ή παρεμφερή συσκευασία) διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου ΝΑΤΡΙΟΥ (NaCLO) περιεκτικότητας 11%-14% για τον χώρο της χημικής απολύμανσης του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

1997. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ .pdf

1997. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ .doc

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων για την εκτέλεση ανοσοαιματολογικών εξετάσεων αιμοδοσίας, με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για 12 μήνες

                                                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων για την εκτέλεση ανοσοαιματολογικών εξετάσεων αιμοδοσίας, με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για 12 μήνες»

 

1907. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2031 ΜΕ ΑΔΑ Ω1Ω9ΟΡΡ3-ΥΦ2 (1).pdf

 

Πρόσκληση για προμήθεια αντιδραστηρίων για την εκτέλεση εξετάσεων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για το Γ.Ν.Θήρας.docx

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Υποδιευθυντή Οικονομικού του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Υποδιευθυντή Οικονομικού του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

 

64Ρ6ΟΡΡ3-05Ζ