Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια κλινοστρωμνών για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια κλινοστρωμνών για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας για ένα έτος.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (Ψ90ΩΟΡΡ3-Λ5Μ.pdf)Ψ90ΩΟΡΡ3-Λ5Μ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδών ιματισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας για ένα έτος.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια ειδών ιματισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας για ένα έτος. 

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (ΩΩΣΡΟΡΡ3-4Χ6.pdf)ΩΩΣΡΟΡΡ3-4Χ6.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για το Γ.Ν.Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (67ΗΧΟΡΡ3-ΨΟ8.pdf)67ΗΧΟΡΡ3-ΨΟ8.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια SWAB TESTS

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια SWAB TESTS για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θήρας για ένα έτος.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (6ΞΖΝΟΡΡ3-Ζ97.pdf)6ΞΖΝΟΡΡ3-Ζ97.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια φιαλών νερού με συνοδό εξοπλισμό.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια φιαλών νερού με συνοδό εξοπλισμό ψυκτών για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Θήρας για δώδεκα μήνες

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (6ΑΓ7ΟΡΡ3-72Δ.pdf)6ΑΓ7ΟΡΡ3-72Δ.pdf