Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά παιδιατρικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά παιδιατρικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας »

 

 

3800 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3987 ΜΕ ΑΔΑ ΩΨ8ΒΟΡΡ3-4ΚΘ (1).pdf

 

3800. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ .docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά μίας (1) συσκευής εγγραφής DVD, για τον λαπαροσκοπικό πύργο του Γ.Ν.Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά μίας (1) συσκευής εγγραφής DVD, για τον λαπαροσκοπικό πύργο του Γ.Ν.Θήρας

 

 

3914. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΥΡΓΟ .docx

 

3914. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΥΡΓΟ .pdf

«Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων (4) συσκευών ασύρματων σημείων πρόσβασης ( WIFI ) CISCO AP AIRONET 1832 του Γ.Ν. Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων (4) συσκευών ασύρματων σημείων πρόσβασης ( WIFI ) CISCO AP AIRONET 1832 του Γ.Ν. Θήρας»

 

  3259 . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ WIFI CISCO AP AIRONET.docx

3259 . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ WIFI CISCO AP AIRONET.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε εξωτερική εταιρεία προστασίας και πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για ένα έτος για το Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε εξωτερική εταιρεία προστασίας και πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για ένα έτος για το Γ.Ν. Θήρας»

 

3412 . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.docx

 

3412 . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο χιλιάδων κιλών αλατιού αποσκλήρυνσης πλυμένο για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο χιλιάδων κιλών αλατιού αποσκλήρυνσης πλυμένο για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας »

 

3598 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3901 ΜΕ ΑΔΑ Ω8ΖΘΟΡΡ3-Τ23 .pdf

 

3598. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2000 ΚΙΛΩΝ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΣΚΛΥΡΗΝΣΗΣ.docx