ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά δέκα (10) ροόμετρων οξυγόνου για τις ανάγκες του Γ.Ν Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά δέκα (10) ροόμετρων οξυγόνου για τις ανάγκες του Γ.Ν Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά ιατροτεχνικού εξοπλισμού για το ΤΕΠ του Γ.Ν. Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά ιατροτεχνικού εξοπλισμού για το ΤΕΠ του  Γ.Ν. Θήρας»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εργασιών εγκατάστασης μίας κλιματιστικής μονάδας στο χώρο του Νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εργασιών εγκατάστασης μίας κλιματιστικής μονάδας στο χώρο του Νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας  με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών με σκοπό την αντικατάσταση του συλλέκτη διανομής αποσκληρημένου νερού εντός του υδροστασίου του Γ.Ν. Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών με σκοπό την αντικατάσταση του συλλέκτη διανομής αποσκληρημένου νερού εντός του υδροστασίου του Γ.Ν. Θήρας»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός εργαλείου χειρός (πρέσα 1400W) για σωλήνες με διατομή Φ25-125 της AQUATHERM για το Γ.Ν. Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός εργαλείου χειρός (πρέσα 1400W) για σωλήνες με διατομή Φ25-125 της AQUATHERM  για το Γ.Ν. Θήρας»