Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τόνερ-μελάνια για το 2019

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια τόνερ-μελάνια για το 2019 για το Γ.Ν.Θήρας»
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δέκα οχτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (ΩΝΩΚΟΡΡ3-Ω3Κ.pdf)ΩΝΩΚΟΡΡ3-Ω3Κ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πρώτων υλών επισιτισμού.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια πρώτων υλών επισιτισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θήρας για δύο μήνες

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (ΩΜΔΛΟΡΡ3-92Γ.pdf)ΩΜΔΛΟΡΡ3-92Γ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ακτινολογικών φιλμ.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για τις ανάγκες του Ακτινολογικού τμήματος του Γ.Ν.Θήρας για δώδεκα (12) μήνες


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (Ω0ΓΧΟΡΡ3-1Ο4.pdf)Ω0ΓΧΟΡΡ3-1Ο4.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ROUTER

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια ROUTER PEPLINK BALANCE 580 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας.


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (6ΡΝΑΟΡΡ3-ΛΦΗ.pdf)6ΡΝΑΟΡΡ3-ΛΦΗ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ετήσια προμήθεια αντιδραστηρίων μέτρησης αερίων αίματος.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την ετήσια προμήθεια αντιδραστηρίων μέτρησης αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό για το Γ.Ν.Θήρας.


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (ΩΣΚΚΟΡΡ3-5Ξ9.pdf)ΩΣΚΚΟΡΡ3-5Ξ9.pdf