Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πλαστικών γυψοταινιών ρητίνης και νάρθηκων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πλαστικών γυψοταινιών ρητίνης και νάρθηκων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος»

 

4642. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4658 ΜΕ ΑΔΑ 6Γ55ΟΡΡ3-ΝΞΕ (2).pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πλαστικών γυψοταινιών ρητίνης και νάρθηκων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων μοριακής ανίχνευσης RNA του ιού SARS-Cov-2 με συνοδό εξοπλισμό σύστημα μοριακής διάγνωσης pcr για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων μοριακής ανίχνευσης RNA του ιού SARS-Cov-2 με συνοδό εξοπλισμό σύστημα μοριακής  διάγνωσης pcr για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

 

4624. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4657 ΜΕ ΑΔΑ ΨΨΕΩΟΡΡ3-4Δ2 (1).pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων μοριακής ανίχνευσης RNA του ιού SARSCov2 με συνοδό εξοπλισμό σύστημα μοριακής διάγνωσης pcr για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του χειρουργείου του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του χειρουργείου του Γ.Ν. Θήρας»

 

4614. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4656 ΜΕ ΑΔΑ 9ΕΦΩΟΡΡ3-ΤΝΖ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του χειρουργείου του Γ.Ν. Θήρας.docx

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για άμεση προμήθεια 4 ασκών ανάνηψης ενηλίκων (AMBU) πολλαπλών χρήσεων για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για άμεση προμήθεια 4 ασκών ανάνηψης ενηλίκων (AMBU) πολλαπλών χρήσεων για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Θήρας

 

 

4605. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4613 ΜΕ ΑΔΑ 6ΙΧΥΟΡΡ3-5ΦΦ.pdf

 

Πρόσκληση για άμεση προμήθεια 4 ασκών ανάνηψης ενηλίκων AMBU πολλαπλών χρήσεων για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Θήρας.docx

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε εξωτερική εταιρεία προστασίας και πρόληψης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε εξωτερική εταιρεία προστασίας και πρόληψης

 

4406. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4420 ΜΕ ΑΔΑ 66ΠΟΟΡΡ3-ΒΙΗ

 

Πρόσκληση για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε εξωτερική εταιρεία προστασίας και πρόληψης ΕΞ.Υ.Π.Π για ένα έτος για το Γ.Ν. Θήρας