Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πέντε (5) οξύμετρων δακτύλου πολλαπλών χρήσεων για μόνιτορ, δύο (2) παλμικών οξύμετρων με βάση επαναφόρτισης και δέκα (10) φορητών οξύμετρων δακτύλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πέντε (5) οξύμετρων δακτύλου πολλαπλών χρήσεων για μόνιτορ, δύο (2) παλμικών οξύμετρων με βάση επαναφόρτισης και δέκα (10) φορητών οξύμετρων δακτύλου»

 

Πρόσκληση για την προμήθεια 5 οξύμετρων δακτύλου πολλαπλών χρήσεων για μονιτορ 2 παλμικών οξύμετρων με βάση και 10 φορητών οξύμετρων δακτύλου.docx

 

Πρόσκληση για την προμήθεια 5 οξύμετρων δακτύλου πολλαπλών χρήσεων για μονιτορ 2 παλμικών οξύμετρων με βάση και 10 φορητών οξύμετρων δακτύλου.pdf

 

 

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) πλακών γείωσης ασθενών διπλής επιφάνειας για διαθερμία KLS MARTIN, δύο (2) καλωδίων σύνδεσης διαθερμίας KLS MARTIN με πλάκα γείωσης ασθενών και ενός (1) στρώματος αφρού για κλίνη του οίκου Linet

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) πλακών γείωσης ασθενών διπλής επιφάνειας για διαθερμία KLS MARTIN, δύο (2) καλωδίων σύνδεσης  διαθερμίας KLS MARTIN με πλάκα γείωσης ασθενών και ενός (1) στρώματος αφρού για κλίνη του οίκου Linet»

Πρόσκληση για προμήθεια πλακών γείωσης ασθενών και καλωδίων σύνδεσης με διαθερμία KLS MARTIN και στρώματος αφρού κλίνης οίκου Linet.docx

 

Πρόσκληση για προμήθεια πλακών γείωσης ασθενών και καλωδίων σύνδεσης με διαθερμία KLS MARTIN και στρώματος αφρού κλίνης οίκου Linet.pdf

 

Πρόσκληση κατόπιν έκδοσης ΠΥΣ 33/2006 για την κάλυψη των θέσεων Διευθυντή Παθολογικού (ιατρού Παθολογίας), Διευθυντή Νεφρολογικού (ιατρού Νεφρολογίας), Διευθυντή Χειρουργικού (ιατρό Γενικής Χειρουργικής) και Διευθυντή Διοικητικού (ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσκληση κατόπιν έκδοσης ΠΥΣ 33/2006 για την κάλυψη των θέσεων Διευθυντή Παθολογικού (ιατρού Παθολογίας), Διευθυντή Νεφρολογικού (ιατρού Νεφρολογίας), Διευθυντή Χειρουργικού (ιατρό Γενικής Χειρουργικής) και Διευθυντή Διοικητικού (ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομικού) του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας για τρία έτη (Α.Δ.Α.: 63ΕΩΟΡΡ3-94Ι) ορίζεται από 28/03/2022 έως και 26/04/2022.

 

Πρόσκληση κατόπιν έκδοσης ΠΥΣ 33/2006 για την κάλυψη των θέσεων Διευθυντή Παθολογικού (ιατρού Παθολογίας), Διευθυντή Νεφρολογικού (ιατρού Νεφρολογίας), Διευθυντή Χειρουργικού (ιατρό Γενικής Χειρουργικής) και Διευθυντή Διοικητικού (ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομικού) του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας για τρία έτη.

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια δέκα χιλιάδων λίτρων (10.000 L) πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης του Γ.Ν. Θήρας

ΑΔΑ: 99Θ6ΟΡΡ3-ΒΟΟ

Αρ.Πρωτ.: 1955/24.03.22

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια δέκα χιλιάδων λίτρων (10.000 L) πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 1916/23.03.2022 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ ( 18.000 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

24 Μαρτίου 2022

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

1 Απριλίου 2022

Παρασκευή

13:00 μ.μ.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια χαρτιού μιας χρήσεως σε ρολό κατάλληλο για την εξεταστική κλίνη για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΑΔΑ: ΨΡ4ΠΟΡΡ3-50Ψ

Αρ.Πρωτ.: 1915/23.03.22

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια χαρτιού μιας χρήσεως σε ρολό κατάλληλο για την εξεταστική κλίνη για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 1869/22.03.2022 εισήγηση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Επτακόσια ευρώ ( 700 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

23 Μαρτίου 2022