ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις συσκευές του τμήματος πλυντηρίων του Γ.Ν. Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις συσκευές του τμήματος πλυντηρίων του  Γ.Ν. Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά μηχανημάτων για το ΤΕΠ του Γ.Ν. Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά μηχανημάτων για το ΤΕΠ του  Γ.Ν. Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υλικού για το ΤΕΠ του Γ.Ν. Θήρας για χρονική διάρκεια 6 μηνών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υλικού για το ΤΕΠ του Γ.Ν. Θήρας για χρονική διάρκεια 6 μηνών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά δύο δοχείων αναρρόφησης 1,0lt πλήρης σύνδεση diss polycarbonate για την αναρρόφηση Vacusill 2LV Hersil του Γ.Ν.Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά δύο δοχείων αναρρόφησης 1,0lt πλήρης σύνδεση diss polycarbonate για την αναρρόφηση Vacusill 2LV Hersil του Γ.Ν.Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων μηχανισμών επαναφοράς πόρτας με ρυθμιζόμενη δύναμη (Dorma -TS83 EN 8-3 ή παρόμοιου τύπου) για τα εξωτερικά ανοιγόμενα κουφώματα του Γ.Ν.Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων μηχανισμών επαναφοράς πόρτας με ρυθμιζόμενη δύναμη (Dorma -TS83 EN 8-3 ή παρόμοιου τύπου) για τα εξωτερικά ανοιγόμενα κουφώματα του  Γ.Ν.Θήρας»