ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός μικρού υδραυλικού γερανού πτυσσόμενου και ενός ηλεκτρικού παλάγκου για εργασίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός μικρού υδραυλικού γερανού πτυσσόμενου και ενός ηλεκτρικού παλάγκου για εργασίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια θερμογραφικού ρολού για τους θερμικούς εκτυπωτές υπερήχων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας για δώδεκα (12) μήνες»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια θερμογραφικού ρολού για τους θερμικούς εκτυπωτές υπερήχων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας για δώδεκα (12) μήνες»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες καθαρισμού στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες καθαρισμού στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός (1) τροχήλατου νοσηλείας και ενός (1) τροχήλατου επειγόντων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός (1) τροχήλατου νοσηλείας και ενός (1) τροχήλατου επειγόντων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά πρόσθετου εξοπλισμού στο υπάρχον οδοντιατρικό χειρουργικό μοτέρ της εταιρείας W&H Implamed SI-1023 του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά πρόσθετου εξοπλισμού στο υπάρχον οδοντιατρικό χειρουργικό μοτέρ της εταιρείας W&H Implamed SI-1023 του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»