ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια είκοσι κυκλωμάτων αναπνευστήρα Hamilton για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για το 2020»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια είκοσι κυκλωμάτων αναπνευστήρα Hamilton για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για το 2020

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια είκοσι κυκλωμάτων αναπνευστήρα Hamilton για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για το 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επισκευή του οδηγού εγγραφής cd-dvd PRIMERA DISC PUBLISHER SE-3 - PC, του αξονικού τομογράφου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για το 2020»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επισκευή του οδηγού εγγραφής cd-dvd PRIMERA DISC PUBLISHER SE-3 - PC, του αξονικού τομογράφου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για το 2020

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επισκευή του οδηγού εγγραφής cd-dvd PRIMERA DISC PUBLISHER SE-3 - PC, του αξονικού τομογράφου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για το 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ME ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΥΟ -2- ΙΑΤΡΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ »

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΥΟ -2- ΙΑΤΡΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ »