Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια επτά χιλιάδων  λίτρων πετρελαίου κίνησης για την απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, του Heatmaster ζεστού νερού και των καυστήρων πετρελαίου του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια επτά χιλιάδων  λίτρων πετρελαίου κίνησης για την απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, του Heatmaster ζεστού νερού και των καυστήρων πετρελαίου του Γ.Ν. Θήρας »

 

4617 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4657 ΜΕ ΑΔΑ ΨΗ64ΟΡΡ3-4ΒΚ (1).pdf

4617.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 7000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 100 επίπεδων φωτιστικών LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU RD DN180 17W λευκό για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 100 επίπεδων φωτιστικών LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU RD DN180 17W λευκό για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας »

 

4618 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4658 ΜΕ ΑΔΑ ΨΨΒΙΟΡΡ3-ΥΨΣ (1).pdf

 

4618. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ .docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προληπτική συντήρηση πέντε ηλεκτρικών κλινών 6001 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προληπτική συντήρηση πέντε ηλεκτρικών κλινών 6001 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.20»

 

3936 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4482 ΜΕ ΑΔΑ ΩΖΘ1ΟΡΡ3-7Ε6 (1).pdf

 

3936. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΝΩΝ 6001 .docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το Ουρολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Θήρας για περίοδο τριών μηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το Ουρολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Θήρας για περίοδο τριών μηνών»

 

4362. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.docx

4362. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού για το νέο παιδιατρικό του Γ.Ν. Θήρας ( Hood για νεογνά ) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού για το νέο παιδιατρικό του Γ.Ν. Θήρας ( Hood για νεογνά ) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας »

 

 

4344. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ( HOOD ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ).docx

4344. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ( HOOD ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ).pdf