Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 15 ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια 15 ηλεκτρονικών υπολογιστών με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα WINDOWS 10 PRO και MS OFFICE PRO για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας. 


Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (22.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Για πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια μηχανημάτων κήπου.


Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για προσφορών για την προμήθεια μηχανημάτων κήπου και συγκεκριμένα μιας φρέζας κήπου, ενός ψαλιδιού μπορντούρας και ενός θαμνοκοπτικού-χορτοκοπτικού για το Γ.Ν.Θήρας »
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


Για πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αρχείο που επισυνάπτεται.

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την συντήρηση και επισκευή εκτυπωτή ΗΡ Laser Jet 700 color MFP 775 καθώς και προληπτική συντήρηση των υπόλοιπων εκτυπωτών του Γ.Ν.Θήρας»
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια επίπλων για τo Γ.Ν.Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια επίπλων για τo Γ.Ν.Θήρας
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (8.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια επίπλων για τo Γ.Ν.Θήρας
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (8.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υπηρεσίας εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου των αιματολογικών αναλυτών του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν.Θήρας.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υπηρεσίας εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου των αιματολογικών αναλυτών του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν.Θήρας.


Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια υπηρεσίας εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου των αιματολογικών αναλυτών του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν.Θήρας»
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Πεντακόσια ευρώ (500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.