Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια δεκαπέντε χιλιάδων λίτρων (15.000 L) πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης του Γ.Ν. Θήρας

 

 

 

778 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 852 ΜΕ ΑΔΑ 6Ι0ΦΟΡΡ3-Π70 (1).pdf

Πρόσκληση για προμήθεια 15.000 L πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης του Γ.Ν. Θήρας.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για τέσσερις μήνες

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για τέσσερις μήνες

 

411. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 821 ΜΕ ΑΔΑ ΨΕΩΛΟΡΡ3-50Θ (1).pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για τέσσερις μήνες.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας

 

 

766. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 816 ΜΕ ΑΔΑ ΨΒ2ΤΟΡΡ3-ΞΙΒ (1).pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πέντε μηχανισμών επαναφοράς πόρτας με ρυθμιζόμενη δύναμη (DORMA – TS83 EN 8-3 ή παρόμοιου τύπου) για τα εξωτερικά ανοιγόμενα κουφώματα του Γ.Ν. Θήρας

 

 

754. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 815 ΜΕ ΑΔΑ Ω34ΒΟΡΡ3-ΑΣΕ (1).pdf

Πρόσκληση για την προμήθεια 5 μηχανισμών επαναφοράς πόρτας με ρυθμιζόμενη δύναμη για τα εξωτερικά ανοιγόμενα κουφώματα του Γ.Ν. Θήρας.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά 10 φιαλών οξυγόνου αλουμινίου 10 λίτρων με καπάκι και κλείστρο, πλήρης οξυγόνου, καινούριες διαστάσεων περίπου Φ140 με ύψος 1m του Γ.Ν. Θήρας

 

 

685. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 814 ΜΕ ΑΔΑ 6ΑΙΡΟΡΡ3-756 (1).pdf

 

Πρόσκληση για την αγορά 10 φιαλών οξυγόνου αλουμινίου 10 λίτρων με καπάκι και κλείστρο πλήρης οξυγόνου καινούριες .docx