ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δέκα χιλιάδων λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών (θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης) του Γ.Ν. θήρας»

ΠΕΕ_προμήθειας_πετρελαίου_θέρμανσης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας στο πλαίσιο του άρθρου 64 παρ. 4 του Ν. 4368/2016

Επισυνάψεις
File
Download this file (ΩΒΠ2ΟΡΡ3-Μ3Χ.pdf)ΩΒΠ2ΟΡΡ3-Μ3Χ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΩΝ -3- ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΩΝ -3- ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  ΚΑΤΟΧΩΝ  Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ »

Επισυνάψεις
File
Download this file (91Θ2ΟΡΡ3-Χ0Γ.pdf)91Θ2ΟΡΡ3-Χ0Γ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας στο πλαίσιο του άρθρου 64 παρ. 4 του Ν. 4368/2016

Επισυνάψεις
File
Download this file (ΩΝΜΩΟΡΡ3-ΘΦΒ.pdf)ΩΝΜΩΟΡΡ3-ΘΦΒ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 15.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης και 1.000 λίτρα πετρελαίου κίνησης του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 15.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης και 1.000 λίτρα πετρελαίου κίνησης του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 15.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης και 1.000 λίτρα πετρελαίου κίνησης του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών