Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων βιοχημικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό για κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.21

ΑΔΑ: 6Ν7ΤΟΡΡ3-ΠΓΜ

Αρ.Πρωτ.: 3792/8.7.21

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων βιοχημικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό για κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.21»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ.3783/07.07.21 εισήγηση του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τριάντα μία χιλιάδες ευρώ ( 31.000 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

8 Ιουλίου 2021

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

12 Ιουλίου 2021

Δευτέρα

13:00 μ.μ.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια ετήσιας (12μηνης) ανανέωσης (31.7.21-31.7.22) λογισμικού panda antivirus 220 αδειών για το Γ.Ν. Θήρας και την ΠΟΧ

ΑΔΑ: 6ΒΘ7ΟΡΡ3-ΞΦΧ

Αρ.Πρωτ.: 3755/6.7.21

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια ετήσιας (12μηνης) ανανέωσης (31.7.21-31.7.22) λογισμικού panda antivirus 220 αδειών για το Γ.Ν. Θήρας και την ΠΟΧ»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ.3732/05.07.2021 εισήγηση του τμήματος Πληροφορικής του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δέκα χιλιάδες ευρώ  ( 10.000 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

6 Ιουλίου 2021

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

9 Ιουλίου 2021

Παρασκευή

13:00 μ.μ.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια ετήσιας (12μηνης) ανανέωσης (31.7.21-31.7.22) λογισμικού panda antivirus 220 αδειών για το Γ.Ν. Θήρας και την ΠΟΧ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια ετήσιας (12μηνης) ανανέωσης (31.7.21-31.7.22) λογισμικού panda antivirus 220 αδειών για το Γ.Ν. Θήρας και την ΠΟΧ»

 

 

3732. ΑΑΥ 3755 ΜΕ ΑΔΑ 6ΒΘ7ΟΡΡ3-ΞΦΧ.pdf

Πρόσκληση για προμήθεια ετήσιας (12μηνης) ανανέωσης (31.7.21-31.7.22) λογισμικού panda antivirus 220 αδειών για το Γ.Ν. Θήρας και την ΠΟΧ.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια μηχανήματος ατομικής επεξεργασίας νερού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια μηχανήματος ατομικής επεξεργασίας νερού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας  »

 

3636. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ .docx

3636. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ .pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια επιθεμάτων τραύματος ( μετεγχειρητικά) για το Γ.Ν. Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια επιθεμάτων τραύματος ( μετεγχειρητικά) για το Γ.Ν. Θήρας»

 

3590.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ .docx

 

3590.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.pdf