Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την επισκευή σιντριβανιού

Η ΑΕΜΥ ΑΕ επαναπροσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την επισκευή σιντριβανιού που βρίσκεται μπροστά από την κεντρική είσοδο του Γ.Ν.Θήρας»

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

"ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  ΚΑΤΟΧΩΝ  Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ"

Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.-Γ.Ν.Θ. σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 5 έως και 8 /11/2018

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια μηχανημάτων για το φυσικοθεραπευτήριο του Γ.Ν.Θήρας

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια μηχανημάτων για το φυσικοθεραπευτήριο του Γ.Ν.Θήρας.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου εξοπλισμού αναπνευστήρα.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου εξοπλισμού αναπνευστήρα.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου εξοπλισμού του αναπνευστήρα Hamilton – C1 και Raphael -XTC του κατασκευαστικού οίκου Hamilton Medical».  Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια λογισμικού διατροφικής ανάλυσης

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια λογισμικού διατροφικής ανάλυσης για το Γ.Ν.Θήρα


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (ΩΝΜΜΟΡΡ3-6ΩΒ.pdf)ΩΝΜΜΟΡΡ3-6ΩΒ.pdf