Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενδοσκοπικού ουρολογικού εξοπλισμού για το Γ.Ν.Θήρας.

H A.E.M.Y. A.E. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για το κυτταρολογικό εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας.


Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: ΩΤ6ΤΟΡΡ3-Κ0Ψ και μπορείτε να την δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για το κυτταρολογικό εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας.

H A.E.M.Y. A.E. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για το κυτταρολογικό εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας.


Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: 6Ι3ΤΟΡΡ3-43Δ και μπορείτε να την δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
File
Download this file (6Ι3ΤΟΡΡ3-43Δ.pdf)6Ι3ΤΟΡΡ3-43Δ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενδοσκοπικού ουρολογικού εξοπλισμού για το Γ.Ν. Θήρας.

H A.E.M.Y. A.E.  προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια ενδοσκοπικού ουρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ.


Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: ΩΥΙΩΟΡΡ3-Κ7Ω και μπορείτε να την δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
File
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1.pdf

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

H A.E.M.Y. A.E. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ.


Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: 7ΔΝΥΟΡΡ3-Φ9Γ και μπορείτε να την δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χειρουργικών εργαλείων για τις ανάγκες του Μαιευτικού / Γυναικολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

H A.E.M.Y. A.E. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια χειρουργικών εργαλείων για τις ανάγκες του Μαιευτικού / Γυναικολογικού τμήματος του Γ.Ν.Θ.
Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: 9ΒΜΛΟΡΡ3-0ΡΟ και μπορείτε να την δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.