Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος αποθήκευσης, θέασης και επεξεργασίας εικόνων (pacs) και σταθμού εργασίας του Γ.Ν. Θήρας.

H A.E.M.Y. A.E. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος αποθήκευσης, θέασης και επεξεργασίας εικόνων (pacs) και σταθμού εργασίας του Γ.Ν. Θήρας.


Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: ΩΞΣ1ΟΡΡ3-ΠΡ3 και μπορείτε να την δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του υποδιευθυντή τεχνικού του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

H Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προκυρήσει την πρόσληψη υποδιευθυντή τεχνικού του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής, το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν ότι όλα όσα αναφέρονται στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, απο 06/09/2017 – εως 19/09/2017.


Επισυνάπτεται η ανάρτηση με θέμα :

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./58/13529/12-5-2017 ΠΥΣ 33/2006»

Επισυνάψεις
File
Download this file (ΩΘΞΑΟΡΡ3-ΙΙΝ.pdf)ΩΘΞΑΟΡΡ3-ΙΙΝ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια μηχανημάτων για την εκτύπωση ιατρικών απεικονίσεων του αξονικού τομογράφου του Γ.Ν.Θήρας.

H A.E.M.Y. A.E. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια μηχανημάτων για την εγγραφή – εκτύπωση ιατρικών απεικονίσεων του αξονικού τομογράφου του Γ.Ν.Θήρας.


Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: ΨΣΤ1ΟΡΡ3-ΓΓΑ και μπορείτε να την δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια απαγωγού αερίων για το κυτταρολογικό εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας.

H A.E.M.Y. A.E. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για το κυτταρολογικό εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας.


Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: 7ΣΡΑΟΡΡ3-12Ν και μπορείτε να την δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα: "Υποβολή υποψηφιότητας για την πρόσληψη στην ΑΕΜΥ ΑΕ δ/ντων ιατρικών ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία έτη για τη στελέχωση του Γ Ν Θήρας"

Την πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα: «Υποβολή υποψηφιότητας για την πρόσληψη στην ΑΕΜΥ ΑΕ δ/ντων ιατρικών ειδικοτήτων  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία έτη για τη στελέχωση του Γ Ν Θήρας κατόπιν της υπ αριθμ πρωτ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./58/13529/12-5-2017 ΠΥΣ 33/2006», μπορείτε μα την δείτε στο αρχείο που ακολουθεί.