Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πολυεργαλείου τραύματος μπαταρίας (τρυπάνι-πριόνι) για το Ορθοπεδικό τμήμα του Γ.Ν.Θήρας.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια πολυεργαλείου τραύματος μπαταρίας (τρυπάνι-πριόνι) για το Ορθοπεδικό τμήμα του Γ.Ν.Θήρας.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ ΨΒΙΟΟΡΡ3-ΖΕΣ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό για το Γ.Ν.Θήρας

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό για το Γ.Ν.Θήρας.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: Ω3Ψ3ΟΡΡ3-Σ0Τ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για συμπληρωματικό εξοπλισμό του κυτταρολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν.Θήρας

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για συμπληρωματικό εξοπλισμό του κυτταρολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν.Θήρας, με 
προϋπολογισθείσα δαπάνη: 4.836 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: 609ΦΟΡΡ3-801, μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

 

 

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων βιοχημικού αναλυτή.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αντιδραστηρίων βιοχημικού αναλυτή και συνοδού εξοπλισμού με χρησιδάνειο για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

 

Την πρόσκληση με ΑΔΑ : ΨΦΝΡΠΡΡ3-4ΡΟ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων του Γ.Ν. Θήρας.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση της διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων του Γ.Ν. Θήρας.


Την πρόσκληση με ΑΔΑ : ΩΒ2ΠΟΡΡ3-ΦΘΥ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.