Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος με την διαδικασία συλλογής προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος με την διαδικασία συλλογής προσφορών.


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλινοστρωμνών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλινοστρωμνών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εντύπων για το Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος με τη διαδικασία συλλογής προσφορών »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εντύπων για το Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος με τη διαδικασία συλλογής προσφορών. 

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προσαρμοζόμενων υλικών στα αναπηρικά αμαξίδια του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προσαρμοζόμενων υλικών στα αναπηρικά αμαξίδια του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος με τη διαδικασία συλλογής προσφορών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος  με τη διαδικασία συλλογής προσφορών.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.