Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) τροχήλατου τραπεζιδιου ECG καρδιογράφου και τριών (3) τροχήλατων εργαλειοδοσίας χειρουργείου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) τροχήλατου τραπεζιδιου ECG καρδιογράφου και τριών (3) τροχήλατων εργαλειοδοσίας χειρουργείου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών  

Συλλογή προσφορών για την προμήθεια μίας (1) βάσης στήριξης δαπέδου.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια μίας (1) βάσης στήριξης δαπέδου για το κολποσκόπιο του οίκου CARL ZEISS Γερμανίας τύπος OPMI 150 FC , για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας.

Για πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) συσκευών ανίχνευσης- απεικόνισης φλεβών για το Γ.Ν.Θήρας

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια δύο (2) συσκευών ανίχνευσης- απεικόνισης
φλεβών για το Γ.Ν.Θήρας»

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

 

Επισυνάψεις
Download this file (61ΔΡΟΡΡ3-ΛΙ2.pdf)61ΔΡΟΡΡ3-ΛΙ2.pdf

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού βρεφοζυγού ακριβείας.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού βρεφοζυγού ακριβείας.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια απολυμαντικών ενδοσκοπίων, χειρουργικών εργαλείων, και δοχείου τοποθέτησης απολυμαντικού για το Γ.Ν.Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια απολυμαντικών ενδοσκοπίων, χειρουργικών εργαλείων, και δοχείου τοποθέτησης απολυμαντικού για το Γ.Ν.Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.