ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ- Προμήθεια οδοντιατρικού χειρουργικού μοτέρ & οδοντιατρικής αυτόνομης συσκευής υπερήχων για το Γ.Ν. Θήρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ- Προμήθεια οδοντιατρικών εργαλείων για το Γ.Ν. Θήρας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υλικών εργαστηρίων και ιατρείων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

Έγκριση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό για το Γ.Ν.Θήρας.

Έγκριση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό για το Γ.Ν.Θήρας.

 

Επισυνάψεις
Download this file (Ω64ΖΟΡΡ3-519.pdf)Ω64ΖΟΡΡ3-519.pdf