Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ταχέων διαγνωστικών σκευασμάτων (rapid test) για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης του προσωπικού του Γ.Ν. Θήρας από COVID-19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ταχέων διαγνωστικών σκευασμάτων (rapid test) για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης του προσωπικού του Γ.Ν. Θήρας από COVID-19»

 

Πρόσκληση για την προμήθεια rapid test για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης του προσωπικού του Γ.Ν. Θήρας από COVID-19.docx

 

9Ο74ΟΡΡ3-Ρ5Ι (1).pdf