Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την συμπληρωματική προμήθεια ειδών καθαριότητας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την συμπληρωματική προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας έως την 31/12/2020 »

 

 

3390.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.docx

3390 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4197 ΜΕ ΑΔΑ Ω5ΝΣΟΡΡ3-ΝΟ7 .pdf