Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Χειρουργείο του Γ.Ν. Θήρας

                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Χειρουργείο του Γ.Ν. Θήρας »

 

1709. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1981 ΜΕ ΑΔΑ 9ΤΛ6ΟΡΡ3-0ΟΙ.pdf

 

1709. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.docx