Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για περίοδο τεσσάρων μηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για περίοδο τεσσάρων μηνών»

 

4635 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4679 ΜΕ ΑΔΑ 6Η0ΓΟΡΡ3-7Μ1 (1).pdf

4635. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ .docx