Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια συσκευών ορού (απλές και με μικροστάγονες) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια συσκευών ορού (απλές και με μικροστάγονες) για  την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.21»

 

5338. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5343 ΜΕ ΑΔΑ ΨΖ86ΟΡΡ3-6ΨΟ.pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια συσκευών ορού (απλές και με μικροστάγονες) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.21».docx