Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το φυσικοθεραπευτήριο του Γ.Ν. Θήρας για το 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το φυσικοθεραπευτήριο του Γ.Ν. Θήρας για το 2020»

 

3794 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3988 ΜΕ ΑΔΑ 6ΥΕΔΟΡΡ3-0ΨΗ (1).pdf

3794. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ .docx