Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων προσδιορισμού ηλεκτρολυτών, μεταβολιτών , αερίων αίματος και καρδιακών δεικτών με συνοδό εξοπλισμό για χρήση του σε περιπτώσεις διαγνωσμένων κρουσμάτων κορονοϊού του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.20

 

4090. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ,ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ,ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜ ,ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ.docx

4090 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4196 ΜΕ ΑΔΑ Ω372ΟΡΡ3-1ΛΙ .pdf