Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

6Χ8ΒΟΡΡ3-2Ψ7.pdf