Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 250L (συσκευασίας 10X25L) διαλύματος υποχλωριώδες νατρίου (NaClO) περιεκτικότητας 11% -14& για τον χώρο της χημικής απολύμανσης του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 250L (συσκευασίας 10X25L) διαλύματος υποχλωριώδες νατρίου (NaClO) περιεκτικότητας 11% -14& για τον χώρο της χημικής απολύμανσης του Γ.Ν. Θήρας»

 

 

 

Πρόσκληση για προμήθεια 250L (συσκευασίας 10X25L) διαλύματος υποχλωριώδες νατρίου (NaClO) περιεκτικότητας 11% -14& για το Γ.Ν. Θήρας.docx

6339. ΠΡΟΣΚΛΛΗΣΗ 6413 ΜΕ ΑΔΑ ΩΑΘΖΟΡΡ3-ΔΗΨ (1).pdf