Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ασφάλιση του εταιρικού οχήματος της ΑΕΜΥ Α.Ε. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ8071 για ένα εξάμηνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ασφάλιση του εταιρικού οχήματος της ΑΕΜΥ Α.Ε. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ8071 για ένα εξάμηνο»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

 

 

2769. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2773 ΜΕ ΑΔΑ 6ΚΔΠΟΡΡ3-35Ο.pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ασφάλιση του εταιρικού οχήματος της ΑΕΜΥ Α.Ε. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ8071 για ένα εξάμηνο.docx