Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά κυτταροφυγόκεντρου και αναλωσίμων και χημικών κυτταροφυγόκεντρου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά κυτταροφυγόκεντρου και αναλωσίμων και χημικών κυτταροφυγόκεντρου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

 

 

 

6415. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6480 ΜΕ ΑΔΑ ΩΑΙΖΟΡΡ3-1ΗΚ (1).pdf

 

Πρόσκλησης.docx