Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά τεσσάρων μεταγωγέων δικτύου (Switch) για το τμήμα πληροφορικής του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά τεσσάρων μεταγωγέων δικτύου (Switch)  για το τμήμα πληροφορικής του Γ.Ν. Θήρας»

 

4888. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4988 ΜΕ ΑΔΑ 6ΗΞΠΟΡΡ3-ΝΗ5.pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά τεσσάρων μεταγωγέων δικτύου Switch για το τμήμα πληροφορικής του Γ.Ν. Θήρας.docx