Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά αντιδραστηρίων Τροπονίνης και D-Dimer με σύνοδο εξοπλισμό για τις ανάγκες του εργαστηρίου Ι. Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά αντιδραστηρίων Τροπονίνης και D-Dimer με σύνοδο εξοπλισμό για τις ανάγκες του εργαστηρίου Ι. Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Θήρας»

 

 

 

4934. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4989 ΜΕ ΑΔΑ ΨΣΛΣΟΡΡ3-ΒΗΓ.pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά αντιδραστηρίων Τροπονίνης και D-Dimer με σύνοδο εξοπλισμό για τις ανάγκες του εργαστηρίου Ι. Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Θήρας.docx