Skip to main content

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προληπτική απολύμανση-μικροβιοκτονία σε χώρους του Γ.Ν. Θήρας cpv:90920000-2» ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας β. Την με Αρ. Πρωτ. 2727/04.05.23 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας


                                                                                                                                                      ΑΔΑM: 23PROC012645338 2023-05-10

                        ΑΔΑ: ΨΚΜΙΟΡΡ3-37Λ

         Αρ.Πρωτ.: 2828/10.05.2023

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προληπτική απολύμανση-μικροβιοκτονία σε χώρους του Γ.Ν. Θήρας cpv:90920000-2»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 2727/04.05.23 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ ( 2.480€ ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

10 Μαΐου 2023

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

17 Μαΐου 2023

Τετάρτη

13:00 μ.μ.

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προληπτική απολύμανση – μικροβιοκτονία  σε κρίσιμους χώρους του Γ.Ν. Θήρας.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΣ: Η εφαρμογή της Απολύμανσης αποζητάτε να γίνει με την πλέον εξελιγμένη μέθοδο αντιμετώπισης, προστασίας και εξυγίανσης χώρων ΜΕ ΕΚΝΕΦΩΤΗΡΑ (FOGGER), που ατμοποιεί και διαχέει το απολυμαντικό σε κάθε σχισμή ή κρυφό σημείο στο χώρο, ενεργώντας έτσι αποτελεσματικά & προσφέροντας (εγγυημένη) προστασία.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ COVID-19: Επι της βάσης των έκτακτων μέτρων πρόληψης ενάντια στον κορονοϊό, όπως αυτά ανακοινωθήκαν από το Υπουργείο Υγείας καθώς επίσης και από τον ΕΟΔΥ, η Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ αποζητά επι Ποινής Αποκλεισμού, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να διαθέτει την υπηρεσία Απολύμανσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με τη Μέθοδο Ψυχρής Εκνέφωσης - Νεφελοψεκασμού, καθώς με τους τρόπους της εφαρμογής της επιτυγχάνεται ιοκτόνος δράση των στελεχών του ιού COVID-19, εφαρμοσμένες σε όλες τις επιφάνειες του εσωτερικών χώρων του συμπλέγματος του Γ. Ν. ΘΗΡΑΣ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Στο νεφελοψεκασμό η εφαρμογή πραγματοποιείται με την ειδική συσκευή Fogger, η οποία δημιουργεί λεπτότερο διαμερισμό του ψεκαστικού διαλύματος (απολυμαντικού) ώστε μέσα στο χώρο να αναπτύσσεται ψυχρή ομίχλη η οποία καλύπτει όλες τις επιφάνειες, δεδομένο το οποίο και αποζητάτε στην εν προκείμενο περίπτωση εσωτερικών χώρων.

Το ψεκαστικό διάλυμα διαχέεται στο χώρο με τη μορφή νέφους μικρών σταγονιδίων. Το μικρό μέγεθος τις σταγόνας σε συνδυασμό με τον τρόπο εφαρμογής έχει σαν αποτέλεσμα την εναπόθεση του Απολυμαντικού διαλύματος όχι μόνο στις επιφάνειες αλλά & σε σχισμές/λεπτομέρειες της κάθε επιφάνειας.

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Τα υλικά απολύμανσης και ο επαγγελματικός εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλα τα σύγχρονα πρότυπα (προστατευτικές μάσκες, φόρμες κλπ.) ενώ τα απολυμαντικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και η δραστικής τους ουσία να προτείνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ: Μετά το πέρας της εφαρμογής Απολύμανσης ζητάτε από τον ΑΝΑΔΟΧΟ η χορήγηση Βεβαίωση Απολύμανσης - μικροβιοκτονίας.

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο εγκεκριμένα σκευάσματα στις εφαρμογές του κατά τα οριζόμενα στην υπ.αριθμ.12919/151288/05.12.2013 εγκύκλιο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

 

  • Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
  • Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή στο fax: 2286035459 έως τις 17.05.23  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13:00.
  • Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 61.98.16.80 (Αμοιβή Νομικών Προσώπων για Ειδικές Υπηρεσίες) του εγκεκριμένου για το 2023 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
  • Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
  • Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
  • Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΕΜΥ Α.Ε. &

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

 

 

 

 

 

ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ