Πρόσκληση συλλογής προσφορών για σύναψη σύμβασης με σκοπό την αλλαγή φίλτρων, τον καθαρισμό και τη συντήρηση των μονάδων αρνητικής πίεσης covid και των μονάδων καθαρισμού αέρα του Γ.Ν. Θήρας cpv:50800000-3 για το Γ.Ν. Θήρας


                                                                                                                                                      ΑΔΑM: 23PROC012645583 2023-05-10

                        ΑΔΑ: 9ΚΟΩΟΡΡ3-ΕΦ8

         Αρ.Πρωτ.: 2831/10.05.2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για σύναψη σύμβασης με σκοπό την αλλαγή φίλτρων, τον καθαρισμό και τη συντήρηση των μονάδων αρνητικής πίεσης covid και των μονάδων καθαρισμού αέρα του Γ.Ν. Θήρας cpv:50800000-3 για το Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 2731/05.05.23 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ ( 4.200 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

10 Μαΐου 2023

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

17 Μαΐου 2023

Τετάρτη

13:00 μ.μ.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την ετήσια συντήρηση και αλλαγή των φίλτρων των μονάδων αρνητικής πίεσης και καθαρισμού αέρα του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της σύμβασης αναλαμβάνει το έργο της Συντήρησης και Ελέγχου  των μονάδων αρνητικής πίεσης στο τμήμα COVID του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας (Κεντρική Μονάδα και Υπομονάδες εντός των Θαλάμων) καθώς και των τριών μονάδων καθαρισμού αέρα που βρίσκονται σε σημεία εντός του νοσοκομείου.

Πρόκειται για τις μονάδες τύπου RAP-IAQ-250 (3 τμχ), τύπου DNPU-1500 (4 τμχ) και της μονάδας AIR-SHOWER AS-2000.

Ειδικότερα οι εργασίες περιλαμβάνουν:

Α) Αφαίρεση των μηχανικών φίλτρων & απομάκρυνση αυτών σε σακούλες άχρηστων υλικών.

Β) Προμήθεια των νέων μηχανικών φίλτρων.

Γ) Τοποθέτηση των νέων πρόφιλτρων και απόλυτων φίλτρων

Δ) Έλεγχος σύσφιξης διαρροής των απόλυτων φίλτρων

Οι απαιτούμενες προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανικών φίλτρων αναλύονται ως ακολούθως:

 

Πρόφιλτρα

Τα πρόφιλτρα θα πρέπει να είναι κλάσης G4 κατά το πρότυπο ΕΝ 779: 2012 ή EN ISO 16890: 2016 με συγκράτηση άνω του 90% των σωματιδίων του αέρα. Να έχουν αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία λειτουργίας > 80 ̊C, τελική πτώση πίεσης <250 Pa,  μέγιστη σχετική υγρασία λειτουργίας 100%, αντίσταση κατά πυρκαγιάς F1 – DIN.53438 και μέση κατακράτηση 85%. Τα φίλτρα θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου κατασκευής και να φέρουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001: 2015 και ISO 14001:2015. Όλα τα φίλτρα θα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν ταμπελάκι όπου θα αναγράφεται  η εταιρεία κατασκευής καθώς και ο αριθμός παρτίδας.

Όλα τα πρόφιλτρα θα έχουν ενσωματωμένο αντι-ιϊκό και αντι-βακτηριδιακό φίλτρο μικροϊνών, το οποίο εξουδετερώνει από το ρεύμα αέρα παθογόνα βακτήρια και ιούς. Το υλικό του φίλτρου θα είναι ελεγμένο και πιστοποιημένο εργαστηριακά στην εξουδετέρωση του SARS-CoV-2 από ανεξάρτητα εργαστήρια στην  εξουδετέρωση του Sars-CoV-2 που προκαλεί τον COVID-19 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 98%. Το σχετικό πιστοποιητικό πρέπει να κατατεθεί στην Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα το φίλτρο A-SHIELD θα πρέπει να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 • Μεγάλη διάρκεια ζωής λόγω της υψηλής ανθεκτικότητας του αργύρου.
 • Υψηλή ποιότητα κατασκευής από μη υφαντές νανοΐνες για υψηλή αντοχή και να είναι εμποτισμένο σε νανοσωματίδια αργύρου με την τεχνολογία Ionic+.
 • Χαμηλή πτώση πίεσης
 • Να είναι πλενόμενου τύπου

 

Απόλυτα φίλτρα κιβωτίων με πλαίσιο αλουμινίου (τερματικά)

Τα απόλυτα φίλτρα θα πρέπει να είναι κλάσης Η14 (HEPA 14) με απόδοση 99,999% σε σωματίδια μεγέθους 0,2 – 0,4 μm, ή αντιστοίχως 99,995% κατά MPPS του προτύπου ΕΝ1822: 2010. Το πάχος των φίλτρων θα πρέπει να είναι 69 mm με δύο (2) προστατευτικά πλέγματα στην είσοδο και έξοδο του αέρα βαμμένα εποξειδικά και να έχουν διηθητικό μέσο από αδιάβροχο glassfiber. Τα φίλτρα θα είναι κατάλληλα για θερμοκρασία έως 70οC και τελική αντίσταση (πτώση πίεσης) 500Pa. Το κάθε φίλτρο θα συνοδεύεται από ατομικό πιστοποιητικό ελέγχου, όπου θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του, όπως μετωπική ταχύτητα αέρα, πτώση πίεσης, απόδοση, καθώς επίσης και ημερομηνία δοκιμής του φίλτρου. Tο κάθε φίλτρο θα φέρει την ένδειξη CE. Το εργοστάσιο κατασκευής των φίλτρων θα πρέπει να διαθέτει τα πιστοποιητικά ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ενώ τα φίλτρα θα πρέπει να είναι εμποτισμένα με αντιμικροβιακή βαφή, χαρακτηριστικό το οποίο θα αναφέρεται στο τεχνικό φυλλάδιο του φίλτρου. Τα απόλυτα φίλτρα θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου κατασκευής και να έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για νοσοκομειακούς χώρους από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο φορέα σύμφωνα με τα πρότυπα

 • VDI 6022, page 1 (04/06)
 • VDI 3803 (10/02)
 • ONORM H 6021 (09/03)
 • SWKI VA104-01 (04/06)
 • DIN EN13779 (05/05)
 • DIN 1946, part 4 (01/94)
 • ONORMH 6020 (02/07)
 • SWKI 99-3 (03/04)

 

Απόλυτα φίλτρα μονάδων αρνητικής πίεσης

Τα απόλυτα φίλτρα κλάσης U15 (ULPA 15) θα πρέπει να έχουν απόδοση 99,999% σε σωματίδια μεγέθους 0,2 – 0,4 μm, ή αντιστοίχως 99,9995% κατά MPPS του προτύπου ΕΝ1822: 2010. Το πάχος των φίλτρων θα πρέπει να είναι 292 mm. Τα φίλτρα θα πρέπει να είναι υψηλής παροχής για ειδική χρήση σε νοσοκομειακούς χώρους, να είναι κατασκευασμένα από υαλοϊνες υψηλής διήθησης με σταθερά βαθμονομημένη απόσταση, χρησιμοποιώντας θερμοπλαστικά νήματα. Tα φίλτρα θα πρέπει να επιτρέπουν υψηλή ταχύτητα ροής αέρα σε χαμηλή πτώση πίεσης και υψηλή ικανότητα συγκράτησης σκόνης. Θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου κατασκευής και να έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για νοσοκομειακούς χώρους από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο φορέα σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

 • VDI 6022, page 1 (04/06)
 • VDI 3803 (10/02)
 • ONORM H 6021 (09/03)
 • SWKI VA104-01 (04/06)
 • DIN EN13779 (05/05)
 • DIN 1946, part 4 (01/94)
 • ONORMH 6020 (02/07)
 • SWKI 99-3 (03/04)

 

Εκτιμώμενο Κόστος Εργασίας, Υλικών και Αναλωσίμων: 4.200 € συμπ. Φ.Π.Α.

 • Στο ανωτέρω κόστος συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά για την άρτια εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών καθώς και όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εκτέλεσή τους όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μεταφορικά, κόστος διαμονής – διατροφής, εργοδοτικές εισφορές, μισθοδοσία προσωπικού κ.λ.π.
 • Ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει την Τεχνο-Οικονομική προσφορά του αναφέροντας τα είδη που θα χρησιμοποιήσει και προσκομίζοντας τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
 • Χρόνος Έναρξης Εκτέλεσης Εργασιών: Εντός 15 ημερών από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

 

 • Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
 • Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή στο fax: 2286035459 έως τις 17.05.23  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13:00.
 • Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.01.80 (Επισκευές και Συντηρήσεις Κτιρίων) του εγκεκριμένου για το 2023 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
 • Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
 • Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
 • Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΕΜΥ Α.Ε. &

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

 

 

 

 

 

ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Γενικό Νοσοκομείο Νοσοκομείο Θήρας

 • Καρτεράδος Τ.Κ.84700, Σαντορίνη, Θήρα
 • (+30) 22860 35300
 • (+30) 22860 35459
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Please enable the javascript to submit this form