ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας , για ένα έτος

 

3365 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3477 ΜΕ ΑΔΑ 6641ΟΡΡ3-ΝΥ3.pdf

3365. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.docx