Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων των μηχανημάτων εγγραφής – εκτύπωσης ιατρικών απεικονίσεων του ακτινολογικού τμήματος του Γ.Ν. Θήρας για 12 μήνες

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων των μηχανημάτων εγγραφής – εκτύπωσης ιατρικών απεικονίσεων του ακτινολογικού τμήματος του Γ.Ν. Θήρας για 12 μήνες»

 

5521. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5813 ΜΕ ΑΔΑ ΨΦΕΖΟΡΡ3-6ΣΟ (1).pdf

Επαναπρόσκληση για προμήθεια αναλωσίμων μηχανημάτων εγγραφής.docx