Κυτταρολογικό εργαστήριο

Τηλέφωνο : 22860 35362

Ηλεκτρονική Διεύθυνση :