Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ετήσια Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού

Έγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ετήσια Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού στο ΓΝ Θήρας.

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικού αναλυτή

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής ή σχέση ποιότητας τιμής για την προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό με χρησιδάνειο στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας. 

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση γεννήτριας παραγωγής οξυγόνου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ (CPV 24111900-4), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ. 

Επισυνάψεις
File
Download this file (Ω4ΖΝΟΡΡ3-ΔΦΑ.pdf)Ω4ΖΝΟΡΡ3-ΔΦΑ.pdf

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64, ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4368/2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

Επισυνάψεις
File
Download this file (προσκληση ιατρων.pdf)Έντυπο Πρόσκλησης