ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΩΝ -3- ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΩΝ -3- ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  ΚΑΤΟΧΩΝ  Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ »