ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ Α.Π.Υ.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας συνεργασίας ιατρών παιδιατρων εξωτερικών συνεργατών κατόχων ΑΠΥ με την Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. για το Γ.Ν. Θήρας για 2 μήνες.