ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός (1) τροχήλατου νοσηλείας και ενός (1) τροχήλατου επειγόντων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός (1) τροχήλατου νοσηλείας και ενός (1) τροχήλατου επειγόντων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»