ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την πραγματοποίηση εργασιών αντικατάστασης των απόλυτων φίλτρων στους χώρους χειρουργείων, ανάνηψης και μαιεύσεων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την πραγματοποίηση εργασιών αντικατάστασης των απόλυτων φίλτρων στους χώρους χειρουργείων, ανάνηψης και μαιεύσεων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»