ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά πρόσθετου εξοπλισμού στο υπάρχον οδοντιατρικό χειρουργικό μοτέρ της εταιρείας W&H Implamed SI-1023 του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά πρόσθετου εξοπλισμού στο υπάρχον οδοντιατρικό χειρουργικό μοτέρ της εταιρείας W&H Implamed SI-1023 του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»