Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια χειρουργικών ραμμάτων για το Γ.Ν.Θήρας.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια χειρουργικών ραμμάτων για το Γ.Ν.Θήρας.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.