Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων για το γυναικολογικό τμήμα.

Η Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων για το γυναικολογικό τμήμα του Γ.Ν.Θήρας.


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.