Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 100L διαλύματος υποχλωριώδες νατρίου (NaCLO) σε συσκευασία 4x25L περιεκτικότητας 11%-14%, για το χώρο της χημικής απολύμανσης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 100L διαλύματος  υποχλωριώδες νατρίου (NaCLO) σε συσκευασία 4x25L περιεκτικότητας 11%-14%, για το χώρο της χημικής απολύμανσης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας »

 

4690 . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100L ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ .docx

4690 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4801 ΜΕ ΑΔΑ 964ΤΟΡΡ3-1ΗΓ .pdf