Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αντικατάσταση δύο συμπιεστών για τα ψυκτικά μηχανήματα Interclima 1 και 2 του Γ.Ν. Θήρας τύπου SY300A4CBI BRASE

ΑΔΑ: 6ΖΤΩΟΡΡ3-ΦΛΩ

Αρ.Πρωτ. : 5238/28.9.21

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αντικατάσταση δύο συμπιεστών για τα ψυκτικά μηχανήματα Interclima 1 και 2 του Γ.Ν. Θήρας τύπου SY300A4CBI BRASE»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 5188/24.09.2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δεκατέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο ευρώ (14.562,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

28 Σεπτεμβρίου 2021

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

6 Οκτωβρίου 2021

Τετάρτη

13:00 μ.μ.